Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L
POS-SI>EWK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja metod waloryzacji krajobrazu jako podstawy do oceny środowiska przyrodniczego.

Strona przedmiotu
POS-SI>INFMIWSI brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POS-SI>KĆWTER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu prezentowane są w terenie obszary przekształcone antropogenicznie i podlegające procesowi rekultywacji. Ponadto studenci zapoznawani są z obiektami służącymi gospodarce wodnej i odpadowej jak również zwiedzają wybrany obszar ochrony przyrody.

Strona przedmiotu
POS-SI>METEKOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku wykładów student poznaje metody wykorzystywane w krótkoterminowych i długoterminowych badaniach populacyjnych, badaniach fitosocjologicznych, ekosystemowych oraz ekologii krajobrazu. Posiada wiedzę z zakresu metod stosowanych w laboratoriach badawczych. Potrafi wykorzystać metody numeryczne w analizie danych ekologicznych. W trakcie ćwiczeń terenowych uczy się wykorzystywać poznane metody w praktyce.

Strona przedmiotu
POS-SI>OCHRPRZY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zaznajamia studentów z zagrożeniami różnorodności biologicznej i podstawami współczesnych metod ochrony przyrody. Studenci poznają ramy prawne ochrony przyrody w Polsce. Poznają ekologiczne podstawy zagrożeń i sposobów ochrony na różnych poziomach organizacji – od populacji, przez ekosystem po krajobraz ekologiczny. Uwaga koncentrowana jest na specyfice zagrożeń i sposobów ochrony czynnej głównych typów ekosystemów środkowoeuropejskich oraz problematyce ochrony przyrody w warunkach krajobrazów kulturowych.

Strona przedmiotu
POS-SI>PBS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyczne założenia projektowania biomonitoringu środowiska. Wykorzystanie glonów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych w bioindykacji i biomonitoringu środowiska – przesłanki teoretyczne. Różne metody bioindykacyjne wykorzystujące te grupy organizmów. Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych pod kierunkiem specjalistów od tych grup organizmów (algologa, lichenologa i briologa).

Strona przedmiotu
POS-SI>PRAKTINZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest zapoznanie się z różnymi metodami stosowanymi do oceny stanu środowiska przyrodniczego stosowanymi w jednostkach zajmujących się monitoringiem i kontrolą środowiska. Na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji własnych studenci sporządzają kompleksowe opracowania dotyczącego metod analitycznych stanu środowiska, z którymi zapoznali się w trakcie odbywania praktyki.

Strona przedmiotu
POS-SI>REKTZDEGR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami rekultywacji terenów zdegradowanych geomechanicznie i hydrologicznie oraz remediacji gleb zanieczyszczonych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekt rekultywacji wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej surowców skalnych oraz koncepcyjny projekt remediacji terenu zanieczyszczonego metalami ciężkimi.

Strona przedmiotu
POS-SI>RENWÓD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie różnic pomiędzy rzekami naturalnymi a zmienionymi na skutek regulacji technicznej. Uzasadnienie potrzeby renaturyzacji rzek. Podstawy prawne. Prezentacja przykładów prac renaturyzacyjnych zrealizowanych w Polsce i w Europie (Anglia, Niemcy). Opracowanie koncepcji poprawy warunków siedliskowych w korycie rzeki, w ekotonach, na terenach zalewowych. Wykonanie projektu renaturyzacji wybranego odcinka rzeki. Przedstawienie możliwości renaturyzacji jezior.

Strona przedmiotu
POS-SI>TECHBIOEN brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zasobów biomasy, jej pozyskiwania i wykorzystania oraz wdrażania technologii energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii ze źródeł odnawialnych.

Strona przedmiotu
POS-SI>TECHGO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wersja robocza do czasu otrzymania sylabusa od prowadzacego.

Strona przedmiotu
POS-SI>TECHGWS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz sposobów i metod unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych; miar zanieczyszczeń wód i ścieków

Strona przedmiotu
POS-SI>UZDWÓD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami związków występujących w wodach w sposób naturalny oraz z zanieczyszczeniami wód, metodami oczyszczania wód na cele pitne oraz stosowanymi technologiami w celu osiągnięcia niezbędnego stopnia redukcji domieszek do poziomów normatywnych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)