Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L
POS-SI>APLGIS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy informatyczne GIS. Istota map numerycznych. Obiekty map wektorowych. Bazy danych w aplikacjach GIS. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w Polsce. Charakterystyka zasobów środowiskowych dla potrzeb opracowania dokumentacji planistycznej. Wykorzystanie baz danych i map numerycznych w realizacji zadań starosty. Gromadzenie i wykorzystanie danych o środowisku na poziomie regionalnym i krajowym. Możliwości wykorzystania baz danych GIS w zarządzaniu kryzysowym. Geoportale. System informatyczny Lasów Państwowych, Leśna Mapa Numeryczna. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, bazy danych GIS i mapa hydrograficzna. Przestrzenne systemy informatyczne obszarów chronionych.

Strona przedmiotu
POS-SI>BRRTTIZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dobór roślin do zagospodarowania siedlisk zdegradowanych mający na celu prawidłowe kształtowanie składu gatunkowego roślinności rekultywowanych terenów.

Strona przedmiotu
POS-SI>FINOSR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Finanse i elementy system finansowego w ochronie środowiska

Strona przedmiotu
POS-SI>HODN brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu student pozyska wiedzę z zakresu hodowli odpornościowej zarówno w środowisku rolniczym, jak i naturalnym. Student pozna zagadnienia dotyczące odporności biotycznej i abiotycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod hodowli odpornościowej z wykorzystaniem biotechnologii. Student zgłębi wiedzę na temat zagrożeń mykotoksynami występującymi w szerokiej gamie produktów spożywczych pochodzących od roślin porażonych.

Strona przedmiotu
POS-SI>HYDROBIO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące biologii i ekologii mikroorganizmów, roślin naczyniowych oraz zwierząt występujących w ekosystemach wodnych, metodykę badań hydrochemicznych i hydrobiologicznych umożliwiających ocenę jakości ekosystemów rzek i jezior.

Strona przedmiotu
POS-SI>HYDRO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w sposób tradycyjny: face to face, ale jest wspomagany metodami i technikami kształcenia na odległość. Studenci mają dostęp do materiałów merytorycznych w kursie internetowym oraz wykonują niektóre ćwiczenia korzystając z aktywności, które dostępne są na platformie do kształcenia zdalnego np.: listy dyskusyjne, słowniki, quizy, zadania otwarte.

Strona przedmiotu
POS-SI>OCHRGLEB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń gleb, mechanizmów degradacji gleb i oceny stanu degradacji, a także z metodami ochrony gleb i przeciwdziałania degradacji, z uwzględnieniem metod przyrodniczych, technicznych oraz organizacyjno-prawnych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty poświęcone ocenie stanu zagrożenia i stopnia degradacji gleb – w odniesieniu do erozji, degradacji hydrologicznej i chemicznej.

Strona przedmiotu
POS-SI>OCHRBHP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania czynności zawodowych i pozazawodowych. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych. Omawiane są rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na człowieka. Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
POS-SI>PGL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i użytkowania lasu oraz zalesiania gruntów rolnych.

Strona przedmiotu
POS-SI>POS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia potrzebne do rozumienia systemu prawa. Elementy prawa cywilnego. Prawne podstawy procesu administracyjnego (k.p.a). Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa prawo wodne, i in. Treści kształcenia oprócz podawania norm prawnych będą odwoływały się do praktyki.

Strona przedmiotu
POS-SI>SORAS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w aspekcie ochrony konsumenta i środowiska. Student pozna mierniki i metody wyznaczania toksyczności substancji biologicznie czynnych. Zapozna się również z tematyką pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych.

Strona przedmiotu
POS-SI>UPTZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zasadami planowania i pielęgnacji terenów zieleni. Ocena wartości drzew. Metoda kompensacji przyrodniczych.

Strona przedmiotu
POS-SI>ZCZR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja, podział oraz charakterystyka najważniejszych globalnych problemów cywilizacyjnych, szczególnie globalnych problemów środowiskowych. Główne założenia i zasady zrównoważonego rozwoju, zasady zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)