Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L
POS-SI>BOT1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu botaniki I jest wprowadzenie do anatomii roślin, klasyfikacji struktur i ogólnego zrozumienia anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Szczególną uwagę zwraca się na główne poziomy struktury roślinnej (komórki, tkanki i funkcjonalne organy roślinne). Szczególną uwagę zwraca się na proces reprodukcji roślin.

Strona przedmiotu
POS-SI>CHEM1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie danych zawartych w układzie okresowym, krótka charakterystyka związków nieorganicznych (tlenki, kwasy, zasady, sole), reakcje redox. Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Wykonywanie reakcji probówkowych, miareczkowanie, korzystanie z pH-metru.

Strona przedmiotu
POS-SI>FIZ1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy wiedzy z zakresu mechaniki klasycznej, elementów hydromechaniki, grawitacji, optyki falowej i geometrycznej, zjawisk falowych (w tym akustyki i fal elektromagnetycznych), termodynamiki, układów drgających, elektrycznych i magnetycznych właściwości materii, elementów fizyki jądrowej oraz zjawiska promieniotwórczości.

Strona przedmiotu
POS-SI>GEOL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające rozumienie głównych procesów i zjawisk geologicznych, zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu, a także rozumienie procesu ewolucji Ziemi. W szczególności nabywa praktyczne umiejętności określenia właściwości podstawowych minerałów, które są niezbędne przy ich makroskopowym rozpoznawaniu. Ponadto student nabywa umiejętności opisywania budowy i innych właściwości skał, na podstawie których możliwa jest identyfikacja i klasyfikacja najważniejszych skał różnego pochodzenia.

Strona przedmiotu
POS-SI>GLEB1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą gleb, właściwościami i procesami zachodzącymi w nich pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Studenci poznają spektrum właściwości fizycznych chemicznych i biologicznych gleb oraz wpływ czynników środowiskowych na ich właściwości, morfologię i przydatność rolniczą.

Strona przedmiotu
POS-SI>MAT1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawami matematyki wyższej i elementarnymi pojęciami statystyki matematycznej. Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące liczb zespolonych, macierzy i układów równań liniowych, rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i dwóch zmiennych. Celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi metodami rozwiązywania zadań dotyczących wyżej wymienionych zagadnień z matematyki.

Strona przedmiotu
POS-SI>PROOS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska dla studentów rozpoczynających studia na tym kierunku. Przedstawiane są najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony środowiska, ogólne informacje o rozwoju myśli ekologicznej i polityki ochrony środowiska, a także podstawowe zależności funkcjonujące w środowisku, najważniejsze zagrożenia i kierunki działań dla ochrony środowiska. Uzupełnienie wykładów stanowi komentarz do bieżących wydarzeń z zakresu ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
POS-SI>WF
WF
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POS-SI>ZOGIA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa wiedzę z zakresu różnorodności świata zwierząt w ujęciu systematycznym i funkcjonalnym. Poznaje zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórkowym, tkanek oraz organizmów. Opisuje budowę najważniejszych grup wielokomórkowych organizmów zwierzęcych. Zna podstawowe procesy fizjologiczne oraz funkcjonowanie tkanek i narządów. Zna podstawy systematyki i rozróżnia taksony zwierząt na różnych poziomach organizacji. Zna zależności ich występowania w środowisku i umie określić znaczenie dla człowieka.

Strona przedmiotu
POS-SI>ZOOA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa i zróżnicowanie morfologiczne bezkręgowców i kręgowców, biologia i sposoby rozmnażania zwierząt, ich znaczenie w różnych ekosystemach, hipotezy na temat pochodzenia i ewolucji, podstawy systematyki, metody badawcze stosowane w zoologii i ochronie gatunkowej zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)