Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
POS-SE>NATRESOURCE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POS-SE>BIOCHFIZR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu biochemii i fizjologii roślin oraz umiejętności prowadzenia podstawowych prac w laboratorium biochemicznym.

Strona przedmiotu
POS-SE>BOT2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Botanika II jest wprowadzenie do systematyki roślin i taksonomii. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę klasyfikacji roślin. Obejmuje również charakterystykę wybranych rodzin roślin. Uczestnicy zdobywają rozległą wiedzę na temat systematyki roślin i identyfikacji gatunków.

Strona przedmiotu
POS-SE>EIZŚ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe problemy jakości środowiska przyrodniczego, polityka środowiskowa, zarządzanie środowiskowe, monitoring jakości środowiska, technologie ochrony poszczególnych elementów środowiska i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce i UE.

Strona przedmiotu
POS-SE>ENDIE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Testowy opis do czasu dostarczenia sylabusa

Strona przedmiotu
POS-SM>GLESKU brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą gleb organicznych, ich rozmieszczeniem na Świecie i w Polsce, hydrologią obszarów mokradłowych, systematyką gleb, właściwościami gleb, znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka, sposobami ich użytkowania

(rolnicze, leśne), sposobami ich ochrony oraz renaturyzacji.

Strona przedmiotu
POS-SE>ZASNAT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teorie trwałości i odnawialności zasobów naturalnych; znaczenie innowacyjności i recyklingu; najważniejsze grupy zasobów energetycznych, (przemysłowych (metale, sole), skalnych i biologicznych; metody pozyskiwania surowców i ich wpływ na środowisko.

Strona przedmiotu
POS-SE>OZSG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat typów zanieczyszczeń organicznych w glebie ze szczególnym naciskiem na ich źródła antropogeniczne oraz skutków ich oddziaływania na glebę. Ocena zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami organicznymi (dobór odpowiednich metod poboru, ekstrakcji oraz oznaczania poszczególnych klas zanieczyszczeń organicznych w próbkach glebowych, regulacje prawne określające ich dopuszczalne stężenia w glebie).

Strona przedmiotu
POS-SE>ORFIT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa podstawową wiedzę z systematyki morfologii oraz biologii wybranych grup zwierząt odżywiających się tkankami roślin, będących potencjalnymi szkodnikami w ekosystemach poddanych dużej presji antropogenicznej. Rozpoznaje najważniejsze grupy zwierząt. Określa typy uszkodzeń roślin i omawia ich szkodliwość. Rozróżnia stadia rozwojowe fitofagów oraz przewiduje skutki ich żerowania.

Strona przedmiotu
POS-SE>PLAICS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z najważniejszymi grupami szkodliwych i pożytecznych organizmów występujących na plantacjach roślin uprawnych, jak również przedstawienie podstawowych metod ochrony przed najważniejszymi szkodnikami, patogenami i chwastami.

Strona przedmiotu
POS-SE>PRZYSKA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy organizacji organizmów roślinnych, podstawy organogenezy, organografia, modyfikacje organów wegetatywnych, formy życiowe roślin, rozmnażanie organizmów roślinnych –płciowe i bezpłciowe, rozwój i budowa organów generatywnych roślin naczyniowych, biologia zapylania i rozsiewania diaspor, bank nasion.

Strona przedmiotu
POS-SE>WYBRORFT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat taksonomii, morfologii i biologii różnych zwierząt żyjących na tkankach roślinnych, potencjalnie szkodliwych organizmach w obrębie ewolucji człowieka. Rozpoznaje najważniejsze grupy zwierząt. Umie określić rodzaje uszkodzeń roślin i omawia ich szkodliwość. Rozpoznaj różne typy stadiów roślinożerców i przewiduj skutki ich karmienia.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)