Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z 2023/24-Z
POS-SE>PODGEOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do znajomości procesów kształtujących budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni ziemi (formy morfologiczne) ze szczególnym uwzględnieniem form i utworów polodowcowych, które mają największy wpływ na właściwości, wartość i produktywność gleb oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Przygotowanie do gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gruntów rolnych i leśnych.

Strona przedmiotu
POS-SE>BOT1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu botaniki I jest wprowadzenie do anatomii roślin, klasyfikacji struktur i ogólnego zrozumienia anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Szczególną uwagę zwraca się na główne poziomy struktury roślinnej (komórki, tkanki i funkcjonalne organy roślinne). Szczególną uwagę zwraca się na proces reprodukcji roślin.

Strona przedmiotu
POS-SE>GEOGEOM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POS-SE>GEOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające rozumienie głównych procesów i zjawisk geologicznych, zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu, a także rozumienie procesu ewolucji Ziemi. W szczególności nabywa praktyczne umiejętności określenia właściwości podstawowych minerałów, które są niezbędne przy ich makroskopowym rozpoznawaniu. Ponadto student nabywa umiejętności opisywania budowy i innych właściwości skał, na podstawie których możliwa jest identyfikacja i klasyfikacja najważniejszych skał różnego pochodzenia.

Strona przedmiotu
POS-SE>SOILSCI brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 22.5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się podziałem gleb na jednostki systematyczne oraz zasadami ich wydzielania. Poznają procesy kształtujące morfologią i właściwości gleb. Opisywane są zasady podziału gleb na klasy bonitacyjne i kompleksy rolniczej przydatności. Studenci zapoznają się z pojęciami żyzności i urodzajności gleb, oraz z metodami badań kartograficzno-gleboznawczych.

Strona przedmiotu
POS-SE>ŻYZGLE brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot opisuje wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby oraz jakość plonów w warunkach antropopresji. Zapoznaje ze sposobami oceny zagrożenia degradacją gleby, stanu degradacji gleb oraz jakości plonu. Pokazuje jak racjonalnie wykorzystywać glebę podlegającą degradacji, przeciwdziałać jej degradacji, prowadzić działania poprawiające jakość gleb zdegradowanych. Uczy jak jak gospodarować glebami podlegającymi degradacji tak aby otrzymywać produkty o możliwie najlepszej jakości.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)