Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
POS-SE>ANTZM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Reakcje roślin i zbiorowisk w ekosystemach leśnych, łąkowych i bagiennych oraz w miastach na bezpośrednie lub pośrednie oddziaływania człowieka, wyjaśnienie zachodzących procesów i gatunki wskaźnikowe określonych typów przemian. Metody wykorzystywane do diagnozy stopnia przekształcenia roślinności i wskazania głównych przyczyn

Strona przedmiotu
POS-SE>BIOCHFIZR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu biochemii i fizjologii roślin oraz umiejętności prowadzenia podstawowych prac w laboratorium biochemicznym.

Strona przedmiotu
POS-SE>TECHBIOEN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zasobów biomasy, jej pozyskiwania i wykorzystania oraz wdrażania technologii energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii ze źródeł odnawialnych.

Strona przedmiotu
POS-SE>BIOMSRODO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biomonitorowanie środowiska przyrodniczego w zakresie metod obowiazujących z Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
POS-SE>BIOLRW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, funkcje i modyfikacje wegetatywnych i generatywnych organów roślin naczyniowych. Taksonomia roślin wyższych. Charakterystyka roślin występujących w różnych siedliskach. Anatomiczne i morfologiczne adaptacje roślin do środowiska.

Strona przedmiotu
POS-SE>BOT1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu botaniki I jest wprowadzenie do anatomii roślin, klasyfikacji struktur i ogólnego zrozumienia anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Szczególną uwagę zwraca się na główne poziomy struktury roślinnej (komórki, tkanki i funkcjonalne organy roślinne). Szczególną uwagę zwraca się na proces reprodukcji roślin.

Strona przedmiotu
POS-SE>BOT2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Botanika II jest wprowadzenie do systematyki roślin i taksonomii. Przedmiot obejmuje teorię i praktykę klasyfikacji roślin. Obejmuje również charakterystykę wybranych rodzin roślin. Uczestnicy zdobywają rozległą wiedzę na temat systematyki roślin i identyfikacji gatunków.

Strona przedmiotu
POS-SE>EKOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza studentów w problematykę głównych działów ekologii. Studenci poznają podstawowe procesy ekosystemalne związane z przepływem energii i krążeniem materii. Poznają i analizują strukturę troficzną ekosystemu, strukturę populacji i biocenozy oraz procesy odbywające się na tych poziomach organizacji życia. W toku ćwiczeń poznają metody analizy zjawisk i procesów ekologicznych oraz ich zastosowania praktyczne.

Strona przedmiotu
POS-SE>EOWB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie alg, porostów i mszaków w ocenie środowiska - teoria i praktyka z wykorzystaniem różnych metod. Identyfikacja najpopularniejszych przedstawicieli pod kierunkiem nauczycieli-specjalistów tych organizmów (algologów i bryologów).

Strona przedmiotu
POS-SE>OOSROD brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy procedury oceny oddziaływania na środowisko. Obejmuje przygotowanie dokumentacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz kompetencje organów ochrony środowiska w tym zakresie. Ponadto rozpatrywana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz ocena habitatowa odnosząca się do obszarów Natura 2000.

Strona przedmiotu
POS-SE>MONCJA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają organizację Państwowego Monitoringu Środowiska oraz jego zadania i program obowiązujący w latach bieżących. Zapoznają się z metodami badań monitoringowych i ich specyfiką.

Strona przedmiotu
POS-SE>ORS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z procedurami oceny ryzyka środowiskowego, które obejmują ocenę ryzyka dla zdrowia ludzi oraz ocenę ryzyka ekologicznego wynikającego z zanieczyszczenia środowiska substancjami niebezpiecznymi. Procedury oceny ryzyka są od lat 80. XX w. stosowane w USA, a obecnie coraz częściej w różnych krajach. Studenci poznają podstawowe elementy i narzędzia oceny ryzyka środowiskowego.

Strona przedmiotu
POS-SE>GEOL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające rozumienie głównych procesów i zjawisk geologicznych, zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu, a także rozumienie procesu ewolucji Ziemi. W szczególności nabywa praktyczne umiejętności określenia właściwości podstawowych minerałów, które są niezbędne przy ich makroskopowym rozpoznawaniu. Ponadto student nabywa umiejętności opisywania budowy i innych właściwości skał, na podstawie których możliwa jest identyfikacja i klasyfikacja najważniejszych skał różnego pochodzenia.

Strona przedmiotu
POS-SE>GLOBZAGR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja, podział oraz charakterystyka najważniejszych globalnych problemów cywilizacyjnych, szczególnie globalnych problemów środowiskowych. Główne założenia i zasady zrównoważonego rozwoju, zasady zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.

Strona przedmiotu
POS-SE>PGL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i użytkowania lasu oraz zalesiania gruntów rolnych.

Strona przedmiotu
POS-SE>ZEZN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści prawne związane z eksploatacją i zarządzaniem zasobami naturalnymi. Podstawowe pojęcia z zakresu zasobów naturalnych i ich klasyfikacji. Problematyka związana z wydobyciem/eksploatacją surowców naturalnych (ekonomiczne, środowiskowe i społeczne): poszukiwanie i dokumentacja złoża, kryteria bilansowości, strategia wydobycia, remediacja zagrożeń, konsultacje społeczne, zakończenie wydobycia, składowanie odpadów i formy ich zagospodarowania.

Strona przedmiotu
POS-SE>ZARZOCHR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku wykładów student poznaje uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące tworzenia obszarów chronionych, ich funkcjonowania, finansowania oraz metod zarządzania nimi. W toku ćwiczeń student potrafi: a) opracowywać plany zadań ochronnych na obszarach NATURA 2000; b) rozwiązywać konflikty na obszarach chronionych.

Strona przedmiotu
POS-SE>KATEKOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki społeczne, ekonomiczne i polityczne wpływające na ryzyko wystąpienia katastrof ekologicznych i sytuacji nadzwyczajnych. Rodzaje instalacji i działalności powodujące najbardziej niebezpieczne awarie. Skutki katastrof ekologicznych ich zasięg, intensywność oddziaływania i czas trwania. Odpowiedzialność za skutki katastrof ekologicznych. Możliwości ograniczania skutków i redukcji stopnia zanieczyszczenia środowiska w wyniku działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

Strona przedmiotu
POS-SE>ZASNAT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teorie trwałości i odnawialności zasobów naturalnych; znaczenie innowacyjności i recyklingu; najważniejsze grupy zasobów energetycznych, (przemysłowych (metale, sole), skalnych i biologicznych; metody pozyskiwania surowców i ich wpływ na środowisko.

Strona przedmiotu
POS-SE>NATCONSERV brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przybliża studentom zagrożenia różnorodności biologicznej i podstawy współczesnych metod ochrony przyrody. Studenci poznają biologiczne podstawy zagrożeń, a także sposoby ochrony przyrody na różnych poziomach organizacji życia: od poziomu populacji, poprzez ekosystem, aż po ekologiczny krajobraz. Główna uwaga skupia się na specyfice zagrożeń i aktywnej ochronie głównych typów siedlisk europejskich, zwłaszcza w krajobrazach znacznie przekształconych przez działalność człowieka.

Otwórz w Tłumaczu Google

Strona przedmiotu
POS-SE>OZSG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat typów zanieczyszczeń organicznych w glebie ze szczególnym naciskiem na ich źródła antropogeniczne oraz skutków ich oddziaływania na glebę. Ocena zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami organicznymi (dobór odpowiednich metod poboru, ekstrakcji oraz oznaczania poszczególnych klas zanieczyszczeń organicznych w próbkach glebowych, regulacje prawne określające ich dopuszczalne stężenia w glebie).

Strona przedmiotu
POS-SE>ORFIT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa podstawową wiedzę z systematyki morfologii oraz biologii wybranych grup zwierząt odżywiających się tkankami roślin, będących potencjalnymi szkodnikami w ekosystemach poddanych dużej presji antropogenicznej. Rozpoznaje najważniejsze grupy zwierząt. Określa typy uszkodzeń roślin i omawia ich szkodliwość. Rozróżnia stadia rozwojowe fitofagów oraz przewiduje skutki ich żerowania.

Strona przedmiotu
POS-SE>BIOSKU brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie biomasy roślinnej jako odnawialnego źródła energii (OZE)

Strona przedmiotu
POS-SE>OCHREKOL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostanie omówiona problematyka ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Strona przedmiotu
POS-SE>PRZYSKA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy organizacji organizmów roślinnych, podstawy organogenezy, organografia, modyfikacje organów wegetatywnych, formy życiowe roślin, rozmnażanie organizmów roślinnych –płciowe i bezpłciowe, rozwój i budowa organów generatywnych roślin naczyniowych, biologia zapylania i rozsiewania diaspor, bank nasion.

Strona przedmiotu
POS-SE>REKYCH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami rekultywacji terenów zdegradowanych geomechanicznie i hydrologicznie oraz remediacji gleb zanieczyszczonych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekt rekultywacji wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej surowców skalnych oraz koncepcyjny projekt remediacji terenu zanieczyszczonego metalami ciężkimi.

Strona przedmiotu
POS-SE>RGZMC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze szczegółowymi zasadami oceny stanu zanieczyszczenia gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz sporządzania planu remediacji takich gleb. Studenci poznają też efekty działań remediacyjnych zrealizowanych na różnych obiektach w Polsce i w świecie.

Strona przedmiotu
POS-SE>WYBRORFT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat taksonomii, morfologii i biologii różnych zwierząt żyjących na tkankach roślinnych, potencjalnie szkodliwych organizmach w obrębie ewolucji człowieka. Rozpoznaje najważniejsze grupy zwierząt. Umie określić rodzaje uszkodzeń roślin i omawia ich szkodliwość. Rozpoznaj różne typy stadiów roślinożerców i przewiduj skutki ich karmienia.

Strona przedmiotu
POS-SE>OCHRGLEB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń gleb, mechanizmów degradacji gleb i oceny stanu degradacji, a także z metodami ochrony gleb i przeciwdziałania degradacji, z uwzględnieniem metod przyrodniczych, technicznych oraz organizacyjno-prawnych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty poświęcone ocenie stanu zagrożenia i stopnia degradacji gleb – w odniesieniu do erozji, degradacji hydrologicznej i chemicznej.

Strona przedmiotu
POS-SE>ZASGLEB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do czynników wpływających na zróżnicowanie właściwości i produktywność gleb w globalnej, międzynarodowych zasad charakterystyki gleb oraz międzynarodowej klasyfikacji gleb według FAO.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)