Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z 2023/24-Z
POG-SI>DORADZNAW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Wykład - 0 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ustawodawstwo prawne w zakresie nawozów i nawożenia oraz dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń w glebach, roślinach i wodach. Podstawowe metody badawcze w analityce gleb, podłoży, wód i pożywek stosowane w Polsce. Podstawy diagnostyki nawozowej roślin ogrodniczych; różnice w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej. Wymagania pokarmowe roślin ogrodniczych w uprawach polowych i pod osłonami

Strona przedmiotu
POG-SI>DORADZNAWOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ustawodawstwo prawne w zakresie nawozów i nawożenia oraz dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń w glebach, roślinach i wodach. Podstawowe metody badawcze w analityce gleb, podłoży, wód i pożywek stosowane w Polsce. Podstawy diagnostyki nawozowej roślin ogrodniczych; różnice w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej. Wymagania pokarmowe roślin ogrodniczych w uprawach polowych i pod osłonami.

Strona przedmiotu
POG-SI>ENAMP7 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje przegląd odmian winorośli, sposobów ich uprawy i rodzajów produkowanego wina w wybranych regionach winiarskich świata. Zajęcia podzielone są tematycznie na obszary uprawy winorośli na wybranych kontynentach, wraz z uwzględnieniem ich cecha charakterystycznych.

Strona przedmiotu
POG-SI>MKSWZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POG-SI>NOWTAKDRZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznanie się z rzadko introdukowanymi drzewami, krzewami, krzewinkami i pnączami, które mogą być uprawiane w Polsce. Poszerza wiedzę z zakresu odmianoznawstwa poznanych taksonów roślin drzewiastych. Poszerza wiedzę o asortymencie drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni

Strona przedmiotu
POG-SI>OGRPREC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i agrotechnicznymi stosowanymi w uprawie roślin ogrodniczych. Szczególny nacisk zostanie położony na automatyzację procesów pomiarowych parametrów środowiska i wzrostu roślin oraz wykorzystanie tych danych do poprawy produktywności i jakości produktów ogrodniczych w uprawach polowych i pod osłonami.

Strona przedmiotu
POG-SI>PRINŻ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POG-SI>PPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologiczne przemiany zachodzące w warzywach i owocach przed i w trakcie przechowywania. Warunki i metody przechowywania. Zasady budowy i eksploatacji nowoczesnych obiektów przechowalniczych.

Strona przedmiotu
POG-SI>SEMINŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zasad projektowania dotyczącego upraw warzywniczych i zielarskich, zakładania sadu i zagospodarowania terenów zieleni oraz pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrodnictwa.

Strona przedmiotu
POG-SI>SZCAMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie gospodarcze warzyw, biologia ich rozwoju, wartość biologiczna, charakterystyka odmian, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi agrotechniczne, sposoby zbioru i warunki przechowywania. W szerokim zakresie zostanie omówiona produkcja najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw w polu i pod osłonami z wykorzystaniem różnych podłoży.

Strona przedmiotu
POG-SI>UPGRZ7 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z technologią uprawy grzybów jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem pieczarki.

Strona przedmiotu
POG-SI>UPRAMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Asystowanie - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szczegółowa uprawa roślin na kwiat cięty pod osłonami. Najważniejsze dla ogrodnictwa ozdobnego gatunki roślin zielnych uprawianych w gruncie.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)