Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - ogrodnictwo. st I-go stopnia (inż) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - ogrodnictwo. st I-go stopnia (inż)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z
POG-SI>AMAPROWIO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu sadownictwa i warzywnictwa pozwalające na kreowaniu projektów i technologii produkcji w ogrodach i gospodarstwach agroturystycznych. Projekty ogrodów z wybranymi technologiami produkcji warzyw i owoców z wykorzystaniem gatunków mniej znanych oraz starych odmian.

Strona przedmiotu
POG-SI>ARANSAD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera treści związane z wykorzystaniem roślin sadowniczych w projektowaniu przestrzeni publicznej oraz ogrodów przydomowych. Wskazuje na gatunki i odmiany przydatne do nasadzeń na terenach miejskich i podmiejskich, oraz odmiany o wysokiej wartości dekoracyjnej.

Strona przedmiotu
POG-SI>EKONOKA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawne organizacyjne i przyrodnicze oraz ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w ogrodnictwie, rachunek ekonomiczny i wybrane elementy analizy ekonomicznej, ekonomiczne aspekty organizacji pracy, opracowanie i podejmowanie decyzji na podstawie kryteriów ekonomicznych.

Strona przedmiotu
POG-SI>ENELOIAMPEL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POG-SI>ENAMP5 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje przegląd odmian winorośli, sposobów ich uprawy i rodzajów produkowanego wina w wybranych regionach winiarskich świata. Zajęcia podzielone są tematycznie na obszary uprawy winorośli na wybranych kontynentach, wraz z uwzględnieniem ich cecha charakterystycznych.

Strona przedmiotu
POG-SI>INWATZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady inwentaryzacji drzew i krzewów oraz roślinności zielnej. Ocena bonitacyjna trawników. Nanoszenie zieleni na mapę terenu. Waloryzacja przyrodnicza.

Strona przedmiotu
POG-SI>KOMLENI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia wykorzystania technik informatycznych w pracach projektowych z zakresu ogrodnictwa, a w szczególności projektowania zieleni. Wykorzystanie programu AutoCAD do projektowania terenów zielonych. Przygotowywanie baz drzew oraz innych elementów projektów.v

Strona przedmiotu
POG-SI>MZGT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami zagospodarowania terenu wokół domu oraz w krajobrazie miejskim. Podstawy projektowania i dobór gatunków do nasadzeń w ogrodzie przydomowym. Zasady pielęgnacji zieleni. Sposoby zakładania nawierzchni trawiastych. Dobór gatunków do nasadzeń w zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
POG-SI>MZIERO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyka, charakterystyka botaniczna gatunku, Wartość odżywcza, znaczenie gospodarcze mało znanych i egzotycznych warzyw i owoców. Ich wymagania siedliskowe i możliwości uprawy w Polsce.

Strona przedmiotu
POG-SI>OCHMIA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania czynności zawodowych i pozazawodowych. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych. Omawiane są rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na człowieka. Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
POG-SI>OWADUOGR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The basic knowledge will be the biology of pollinating insects and their adaptation to their functions in the environment. The student will be familiarized with the role of utility insects (honey bees, wild bees) in pollination of plantations with particular emphasis on gardens / orchards. In addition, he will be acquainted with the basic apiary treatments aimed at protecting and improving the health of bee and bumblebee families. Content related to ways of encouraging insects to live on plantations will also be presented.

Strona przedmiotu
POG-SI>PODPRO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie produkcji roślin ozdobnych, wymagania ekologiczne i nowoczesne technologie uprawy roślin ozdobnych, rozmnażanie, kształtowanie pokroju i sterowanie kwitnieniem, przedłużanie trwałości kwiatów ciętych.

Strona przedmiotu
POG-SI>PODWA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej warzyw, wymagań przyrodniczych, możliwości kształtowania mikroklimatu gleby i otoczenia roślin, rejonizacji i metod uprawy, nawożenia, pielęgnacji, metod zbioru i traktowania posprzętnego. Omawiane są podstawy produkcji ważniejszych gospodarczo gatunków warzyw w polu i pod osłonami.

Strona przedmiotu
POG-SI>PZM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady projektowania zieleni miejskiej. Wymagania stawiane gatunkom wprowadzanym do centrów miast.

Strona przedmiotu
POG-SI>RR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dobór roślin do zagospodarowania siedlisk zdegradowanych mający na celu prawidłowe kształtowanie składu gatunkowego roślinności rekultywowanych terenów.

Strona przedmiotu
POG-SI>RTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje, rodzaje i cechy terenów zadarnionych oraz właściwości biologiczne roślin darniotwórczych.

Strona przedmiotu
POG-SI>RODW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunki świetlne i klimatyczne we wnętrzach, rośliny doniczkowe ozdobne z liści i kwiatów, podział roślin do dekoracji wnętrz w zależności od sposobu ekspozycji i warunków siedliskowych. Zasady kompozycji i estetyki oraz trendy w dekorowaniu wnętrz roślinami.

Strona przedmiotu
POG-SI>SZCH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy agrotechniki ważniejszych gospodarczo gatunków drzew i krzewów owocowych

Strona przedmiotu
POG-SI>TKTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Parametry techniczne, wymagania oraz kryteria eksploatacyjne maszyn do pielęgnacji terenów zieleni.

Strona przedmiotu
POG-SI>TUNGS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu metod towarowej uprawy i produkcji owoców mało znanych gatunków sadowniczych

Strona przedmiotu
POG-SI>UPGRZ5 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z technologią uprawy grzybów jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem pieczarki.

Strona przedmiotu
POG-SI>UPRRSO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje treści związane z uprawą wybranych gatunków sadowniczych pod osłonami. Prezentuje przegląd gatunków odmian i technologii produkcji roślin, wraz ze wskazaniem efektów ekonomicznych.

Strona przedmiotu
POG-SI>ZABOGR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje z tradycją sztuki ogrodowej w Europie na zachowanych przykładach. Prezentacje wykładowe zawierają autorskie fotografie z omawianych obiektów.

Strona przedmiotu
POG-SI>ZIEWIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne i teoretyczne zapoznanie z technologiami uprawy stosowanymi w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Omawiane są szczegółowo różne typy upraw bezglebowych, wyposażenie techniczne, podłoża i nawozy w nich stosowane. W ramach ćwiczeń praktycznych studenci wykonują krzywą zakwaszenia wody, pomiary pH i EC oraz poznają zasady uprawy w różnych podłożach.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)