Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-L 2020/21 2021/22-L
POG-SI>BIOYCH brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu student zostaje zapoznany z formami ochrony bioróżnorodności, metodami jej zwiększania oraz oceny w kontekście doskonalenia roślin użytkowych

Strona przedmiotu
POG-SI>HIS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia sztuki ogrodowej od Starożytności do czasów współczesnych oraz podstaw rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych.

Strona przedmiotu
POG-SI>HODODPO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu student pozyska wiedzę z zakresu hodowli odpornościowej zarówno w środowisku rolniczym, jak i naturalnym. Student pozna zagadnienia dotyczące odporności biotycznej i abiotycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod hodowli odpornościowej z wykorzystaniem biotechnologii. Student zgłębi wiedzę na temat zagrożeń mykotoksynami występującymi w szerokiej gamie produktów spożywczych pochodzących od roślin porażonych.

Strona przedmiotu
POG-SI>NASTWO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie studiów student poznaje definicję odmiany i jej rodzaje, śledzi perspektywy rozwoju rynku nasiennego. Zapoznaje się z ustawą o nasiennictwie i przepisami prawnymi, oceną i rejestracją odmian i praw hodowców. Rozumie potrzebę ochrony prawnej odmian na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
POG-SI>NAWROSOGRO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ makro- i mikroelementów na wzrost roślin i stan środowiska naturalnego, specyfika uprawy i żywienia roślin przy użyciu roztworu odżywczego w zamkniętym i otwartym systemie, nawożenie, w zależności od rodzaju podłoża, metody oceny wymagań pokarmowych roślin i optymalnych cech środowiskowych ich zaspokojenia poprzez prawidłowe obliczenia dawek nawozów, wybór rodzaju nawozu oraz określenie optymalnego terminu ich stosowania, przygotowanie samodzielnego poszukiwania informacji niezbędnych do stosowania nawozów zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu

Strona przedmiotu
POG-SI>NOWETECH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje przygotowanie roli pod uprawę roślin uprawnych z różnych grup użytkowych. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
POG-SI>OCHR2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktualnie występujące organizmy szkodliwe upraw polowych roślin ogrodniczych. Ocena zagrożeń powodowanych przez gatunki szkodliwe obniżające plonowanie w sadach i jagodnikach oraz uprawach warzyw. Chemizm i mech. Dział. pestyc. chem. i biotechnicznych. Metody aplikacji. Bezpieczeństwo operatora, konsumenta i środowiska. Dostępne pestyc. biologiczne. Kryteria decyzji o zabiegu chem. Zasady skutecznej i racjonalnej aplikacji środków biologicznych. Koncepcja integracji różnych metod ochrony roślin

Strona przedmiotu
POG-SI>ODNKON brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia z zakresu możliwości wykorzystania odpadów w nawożeniu roślin. Poznają metody oceny ich jakości , możliwości modyfikacji składu chemicznego w zależności od przeznaczenia oraz wpływ stosowania na środowisko.

Strona przedmiotu
POG-SI>OPTNRMIKR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mikroskładniki w środowisku i agrocenozie. Potrzeby pokarmowe roślin względem mikroelementów oraz możliwości ich zaspokajania. Wybór optymalnych metod suplementacji mikroelementami metodyka obliczania wielkości dawek oraz dobór rodzaju nawozów mikroelementowych. Optymalne terminy i sposoby stosowania. Ekologiczne skutki żywienia dolistnego i doglebowego, eliminacja antagonizmów jonowych, dobór odmian efektywnie wykorzystujących składniki, translokacja i absorpcja składników

Strona przedmiotu
POG-SI>PODSA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień związanych z wyborem stanowiska pod sad i zabiegami agrotechnicznymi realizowanymi w sadach i jagodnikach towarowych

Strona przedmiotu
POG-SI>POZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny potrzeb inwestycyjnych gospodarstw ogrodniczych. Ponadto umożliwia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania środków UE na inwestycje w ogrodnictwie.

Strona przedmiotu
POG-SI>ROŚE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie roślin leczniczych i przyprawowych w terapii różnych chorób, możliwości korzystania z samoleczenia i niebezpieczeństw tkwiących w tej formie leczenia popularnej wśród coraz większej populacji ludzi na świecie. Prezentacja roślin przyprawowych występujących w Polsce, i pochodzących z innych stref klimatycznych, analiza sensoryczna podstawowych surowców zielarskich. Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych. Przygotowanie surowca do sprzedaży, znaczenia standaryzacji w produkcji leku ziołowego, Czynniki egzo- i endogenne rzutujące na plon i skład chemiczny surowca.

Strona przedmiotu
POG-SI>TECHMULTI brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia wykorzystania technik informatycznych w tworzeniu elementów graficznych do wykorzystania w projektach. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szerokim spektrum grafiki, zarówno wektorowej, jak i rastrowej, grafiki 2D (m.in. obróbka zdjęć, tworzenie logotypów, infografiki, elementów identyfikacji wizualnej) i 3D (projektowanie w programie typu CAD – Solid Edge) mogącej mieć zastosowanie przy ilustrowaniu projektów.

Strona przedmiotu
POG-SI>TECHOPDANE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych tematycznie związanych z ogrodnictwem. Wykorzystanie połączenia aplikacji z bazą danych umożliwiające tworzenie stron z poziomu, których możliwe jest zapisywanie, przeglądanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych. Tworzenie bazy roślin, upraw, wykorzystanych środków ochrony itp.). Zabezpieczenie dostępu do wybranych stron serwisu przy wykorzystaniu usługi logowania.

Strona przedmiotu
POG-SI>UPRYCH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje przygotowanie roli pod uprawę roślin uprawnych z różnych grup użytkowych. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
POG-SI>URP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami uprawy roślin ogrodniczych pod wysokimi osłonami. Słuchacze poznają nowatorskie rozwiązania technologiczne stosowane w uprawach pod osłonami, wymagania środowiskowe wybranych warzyw i roślin ozdobnych, zasady pielęgnacji oraz wpływu metody uprawy na plonowanie i jakość produktów ogrodniczych. Zapoznają się z nowoczesnymi technikami stosowanymi w zarządzaniu mikroklimatem. Nabywają wiedzę jak metoda uprawy wpływa na środowisko naturalne i jak minimalizować negatywne efekty produkcji ogrodniczej.

Strona przedmiotu
POG-SI>URZI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad projektowania i pielęgnacji zieleni w ogrodzie przydomowym i w mieście. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego.

.

Strona przedmiotu
POG-SI>ZINVITRO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie kultur in vitro u różnych grup roślin użytkowych - produkcja sadzonek zdrowych od patogenów, skrócenie cyklu hodowli – linie DH, indukowanie nowej zmienności, selekcja na czynniki biotyczne i abiotyczne, produkcja wtórnych metabolitów, zachowanie bioróżnorodności.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)