Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2018/19 - Rok akademicki 2018/ 19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2018/19 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z
POG-SI>BIOINDYK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami bioindykacji stosowanymi w ocenie środowiska przyrodniczego. Typy bioindykatorów. Ocena zanieczyszczenia środowiska za pomocą bioindykatorów. Zastosowanie analizy zbiorowisk roślinnych w bioindykacji.

Strona przedmiotu
POG-SI>BIOMÓW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/ 19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawową wiedzą o związku między ekologią roślin a działalnością rolniczą człowieka. Definiuje pojęcie produktywności roślin. Wyjaśnia bazowe pojęcia teorii systemów i kompleksowości. Opisuje naturalny ekosystem i agroekosystem, wyjaśnia podstawowe różnice między nimi. Definiuje bioróżnorodność i rozróżnia jej rodzaje, ilustruje bioróżnorodność przykładami występującymi w agroekosystemie.

Strona przedmiotu
POG-SI>CHWA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola chwastów w różnych ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem agroekosystemów. Czynniki siedliskowe wpływające na zbiorowiska roślin. Szkodliwa i pożyteczna rola chwastów zasiedlających plantacje roślin uprawnych i ich otoczenie. Metody ochrony roślin, z naciskiem na poprawne stosowanie zasady integracji metod. Kryteria podejmowania decyzji o zwalczaniu chwastów.

Strona przedmiotu
POG-SI>FIZPPZEJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza informacji dotyczących mechanizmów regulacji procesów życiowych roślin ogrodniczych w zmiennych warunkach środowiska. Obejmuje zagadnienia dotyczące współzależności pomiędzy takimi podstawowymi procesami jak fotosynteza, oddychanie i gospodarka mineralna (zwłaszcza azotowa i siarkowa). Opisuje rolę substancji biologicznie aktywnych (poliaminy, kwas salicylowy, antyoksydanty) w mechanizmach obronnych roślin, regulacji procesów fizjologicznych w zmiennych warunkach środowiska oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce ogrodniczej.

Strona przedmiotu
POG-SI>INNTECH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Innowacyjna technika i technologie stosowane w procesach produkcji owoców i warzyw. Ocena innowacyjności rozważań konstrukcyjnych maszyn ogrodniczych i uzyskiwanych efektów w wyniku ich stosowania w ogrodniczych procesach produkcyjnych.

Strona przedmiotu
POG-SI>INTROWAD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy oddziaływań zachodzących przed i po zasiedleniu rośliny przez owada-szkodnika.

Wykłady obejmują omówienie podstaw wyboru rośliny żywicielskiej przez owada i charakterystykę roślinnych reakcji obronnych.

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z elementami ekologii biochemicznej oraz metodami badawczymi stosowanymi do oceny oddziaływań pomiędzy roślinami żywicielskimi a żerującymi na nich owadami.

Strona przedmiotu
POG-SI>INŻA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa technika i technologie stosowana w procesach produkcji owoców i warzyw. Przydatność do stosowania w ogrodniczych procesach produkcyjnych maszyn w zależności od ich rozwiązań konstrukcyjnych.

Strona przedmiotu
POG-SI>NAWADROS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot: „Nawadnianie roślin” obejmuje dwie grupy zagadnień. W pierwszej kolejności realizowane będą treści związane z teoretycznymi podstawami ruchu wody w continuum: gleba-roślina-atmosfera. Na tej podstawie będą proponowane szczegółowe rozwiązania techniczne mające na celu zapewnienie optymalnych warunków powietrzno-wodnych dla uprawianych roślin.

Strona przedmiotu
POG-SI>OCHR1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednym z działów ochrony roślin jest fitopatologia - nauka o chorobach roślin. Na kirsie student uzyska wiedzę: o wpływie biotycznych i abiotycznych czynników środowiska na rośliny; mechanizmach, które decydują o zdrowotności roślin; zależnościach pomiędzy rośliną a czynnikiem wywołującym chorobę: metodach zapobiegania i ochrony roślin. Studenci dowiedzą się o chorobach powodowanych przez czynniki abiotyczne oraz biotyczne: wirusy, bakterie, protisty, chromisty, grzyby, nicienie i pasożytnicze rośliny wyższe.

Strona przedmiotu
POG-SI>PRODRZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja drzew, krzewów i bylin ozdobnych. Zapoznanie się z technologiami produkcji podstawowych grup roślin ozdobnych rosnących na terenach zieleni.

Strona przedmiotu
POG-SI>UPRR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie gospodarcze roślin uprawnych z uwzględnieniem cech jakości wytworzonych surowców roślinnych. Biologia i rozwój poszczególnych gatunków roślin uprawnych oraz ich wymagania glebowe i klimatyczne. Elementy agrotechniki w aspekcie przygotowania roli, siewu, sadzenia, nawożenia, pielęgnowania i zbioru.

Strona przedmiotu
POG-SI>ZWIABIO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

aktualny stan wiedzy na temat prawidłowego żywienia człowieka z uwzględnieniem warzyw i owoców jako bardzo istotnego z punktu widzenia dietetyki składnika pożywienia, wpływu zawartych w owocach i warzywach substancji biologicznie czynnych na zdrowie człowieka, profilaktyka przeciwko chorobom cywilizacyjnym. Wykazanie wpływu czynników oddziałujących na środowisko naturalne i sposobu uprawy na poziom substancji biologicznie czynnych odżywczych i nieodżywczych w warzywach i owocach

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)