Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-Z 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
POG-SE>EEP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu pojęć ekologia i ekosystem, struktury i procesów zachodzących w ekosystemach lądowych; równowagi ekologicznej i czynników ją kształtujących; synantropizacji i inwazji biologicznych jako skutek presji człowieka na ekosystemy; czynników ekologicznych i ich znaczenia, ochrony środowiska w ujęciu historycznym, koncepcji zrównoważonego rozwoju.; zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody, gleby oraz metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Strona przedmiotu
POG-SE>FHC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ makro- i mikroelementów na wzrost roślin i stan środowiska naturalnego, specyfika uprawy i żywienia roślin przy użyciu roztworu odżywczego w zamkniętym i otwartym systemie, nawożenie, w zależności od rodzaju podłoża, metody oceny wymagań pokarmowych roślin i optymalnych cech środowiskowych ich zaspokojenia poprzez prawidłowe obliczenia dawek nawozów, wybór rodzaju nawozu oraz określenie optymalnego terminu ich stosowania, przygotowanie samodzielnego poszukiwania informacji niezbędnych do stosowania nawozów zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu

Strona przedmiotu
POG-SE>HG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bezglebowymi metodami uprawy roślin ogrodniczych. Słuchacze poznają rodzaje hydroponik, podłoża ogrodnicze, zasady podlewania i nawożenia upraw oraz wpływu metody produkcji na plonowanie i jakość produktów ogrodniczych. Nabywają wiedzę jak metoda uprawy wpływa na środowisko naturalne i jak minimalizować negatywne efekty produkcji ogrodniczej

Strona przedmiotu
POG-SE>OH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacje na temat nawożenia, ochrony roślin, zwalczania chwastów, uprawy gleby, następstwo roślin, dobór odmian w ekologicznym systemie uprawy roślin ogrodniczych, zasady „Dobrej praktyki rolniczej”.

Strona przedmiotu
POG-SE>ONGA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad projektowania i pielęgnacji zieleni w ogrodzie przydomowym i w mieście. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego

Strona przedmiotu
POG-SE>PP2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktualnie występujące organizmy szkodliwe upraw polowych roślin ogrodniczych. Ocena zagrożeń powodowanych przez gatunki szkodliwe obniżające plonowanie w sadach i jagodnikach oraz uprawach warzyw. Chemizm i mech. Dział. pestyc. chem. i biotechnicznych. Metody aplikacji. Bezpieczeństwo operatora, konsumenta i środowiska. Dostępne pestyc. biologiczne. Kryteria decyzji o zabiegu chem. Zasady skutecznej i racjonalnej aplikacji środków biologicznych. Koncepcja integracji różnych metod ochrony roślin

Strona przedmiotu
POG-SE>PLR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dobór roślin do zagospodarowania siedlisk zdegradowanych mający na celu prawidłowe kształtowanie składu gatunkowego roślinności rekultywowanych terenów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)