Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 2 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 2 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2019/20-Z
PMR-SM>ANALINST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad

Strona przedmiotu
PMR-SM>BIOLŚOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologiczna ochrona roślin, charakterystyka organizmów antagonistycznych; interakcje pomiędzy mikroorganizmami oraz interakcje pomiędzy organizmami antagonistycznymi a roślinami.

Strona przedmiotu
PMR-SM>EPIFITOZY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Infekcyjne czynnik chorobotwórcze mogą powodować choroby roślin na dużych przestrzeniach. O tempie szerzenia chorób, a tym samym na wielkość strat decydują cechy genetyczne roślin, cechy patogenu, obszar upraw, pogoda oraz działania człowieka. Znając biologie patogeny, modele szerzenia chorób , sposoby zapobiegania można w istotny sposób zmniejszając straty powodowane przez czynniki chorobotwórcze.

Strona przedmiotu
PMR-SM>NABŚOR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z zasadami nabywania, stosowania oraz obrotu środków ochrony roślin.

Strona przedmiotu
PMR-SM>POSTBOR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z postępem biologicznym w rolnictwie i ochronie roślin, biologią odporności roślin na patogeny. Wzajemnymi relacjami zachodzącymi między rośliną gospodarzem, patogenem i środowiskiem. Genetycznymi podstawami odporności roślin i ich źródłami.

Strona przedmiotu
PMR-SM>POSOGRO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania przyrodnicze w produkcji ogrodniczej Ogrodnictwo zrównoważone. Nowe technologie produkcji warzyw i szkodników. Czynniki wpływające na jakość warzyw i owoców. Presja chorób i szkodników w uprawie warzyw, w sadzie i na plantacjach. Nowe choroby i szkodniki ogrodnictwie.

Ograniczenie stresu w uprawie warzyw i roślin sadowniczych. Nowe gatunki warzyw i roślin sadowniczych w świetle zmian klimatycznych.

Strona przedmiotu
PMR-SM>PHUMSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PMR-SM>REAŚROD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza informacji o procesach zachodzących w roślinach narażonych na działanie abiotycznych (głównie) i biotycznych czynników stresowych. Opisuje reakcje roślin na różnych poziomach organizacji od komórki po cały organizm. Wyjaśnia molekularne, biochemiczne i fizjologiczne mechanizmy umożliwiające roślinom przeżycie w niekorzystnych warunkach środowiska.

Strona przedmiotu
PMR-SM>SEMI2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci wstępnie analizują wyniki badań z prowadzonych doświadczeń, opracowują dyskusję i wyciągają z nich wnioski

Strona przedmiotu
PMR-SM>SPECTOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość tematyki umożliwia opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu eksploatacji i diagnostyki sprzętu ochrony roślin, technik ochrony upraw polowych, sadowniczych i pod osłonami oraz umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionej dziedzinie.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)