Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L 2023/24-L
PMR-SE>DISAGRII brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7.5 godzin
 • Wykład - 7.5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot zapoznaje studentów ze szkodnikami roślin rolniczych, ich rozwojem i szkodliwością

Strona przedmiotu
PMR-SE>DISHORII brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozpoznawanie chorób roślin ogrodniczych powodowanych przez: wirusy, bakterie, grzyby i pasożytnicze rośliny wyższe. Rozpoznawania szkodników występujących w sadach i uprawach warzyw na podstawie charakteru uszkodzeń i cech morfologicznych. Biologia ważniejszych gatunków szkodników (owadów, roztoczy, nicieni, ślimaków i kręgowców). Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na życie, rozwój oraz zakres potencjalnych szkód. Choroby roślin powodowane przez czynniki abiotyczne oraz niewłaściwe odżywianie roślin.

Metodyka lustracji poszczególnych upraw, określanie progu szkodliwości, praktyczna ocena zagrożeń powodowanych przez fitofagi. Prawidłowy dobór pestycydu według kryteriów identyfikacji agrofaga, jego biologii i stadium rozwojowego oraz nasilenia występowania.

Strona przedmiotu
PMR-SE>EXPLODIAG1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość tematyki umożliwia opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu eksploatacji i diagnostyki sprzętu ochrony roślin oraz umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionej dziedzinie.

Strona przedmiotu
PMR-SE>TINFOFSOIL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobyta wiedza pozwoli studentowi ocenić czy i jaki wpływ ma środowisko glebowe na aktualny stan zdrowia rośliny. Opisywany przedmiot przedstawia wpływ gleby na warunki wegetacji roślin. Prezentuje związek pomiędzy problemami we wzroście i rozwoju roślin a właściwościami, składem i budową gleb. Opisuje wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby a następnie na rośliny

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)