Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z 2023/24-Z
PMR-SE>EOFECOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 2.5 godzin
  • Wykład - 2.5 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku wykładów studenci poznają:

•Podstawowe zjawiska i procesy na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu;

•systemem prawny i organizację ochrony przyrody w Polsce;

•zagadnienia ekologiczne związane z zagrożeniami różnorodności biologicznej na poziomie populacji, biocenoz, krajobrazu;

•obecne i przyszłe problemy zagrożeń i ochrony różnorodności biologicznej w skali globalnej;

•metody czynnej ochrony gatunków i siedlisk.

W toku ćwiczeń:

•studenci poznają zagadnienia dotyczące specyfiki głównych typów polskich ekosystemów, ich zagrożeń i metod ochrony;

•przedstawiają zagadnienia dot. różnych aspektów zagrożeń i ochrony przyrody oraz dyskutują nad nimi;

•przygotowują pracę projektową będącą planem ochrony przyrody dla określonego obszaru o krajobrazie kulturowym.

Strona przedmiotu
PMR-SE>PATFUNGI brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19 Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stanowisko grzybów w systemach naturalnych. Filogeneza i ontogeneza grzybów. Cytologia i morfologia. Podstawowe jednostki systematyczne grzybów i organizmów grzybopodobnych. Rola grzybów w biosferze. Grzyby mikoryzowe i ich rola w ekosystemach. Fizjologia i genetyka grzybów. Grzyby w medycynie i weterynarii. Grzyby patogeniczne dla roślin. Techniki laboratoryjnej hodowli grzybów.

Strona przedmiotu
PMR-SE>PLACTS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
  • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skład, chemizm oraz mechanizmy działania preparatów chemicznych i biotechnicznych ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Zasady doboru środków ochrony roślin, metody ich aplikacji. Podejmowanie decyzji o konieczności zabiegu chemicznego. Aspekty bezpieczeństwa operatora zabiegu, konsumenta i środowiska podczas zabiegów chemicznych. Asortyment środków biologicznych dostępnych współczesnej ochronie roślin. Zasady skutecznej i racjonalnej aplikacji środków biologicznych. Wprowadzenie do koncepcji integracji różnych metod ochrony roślin. Przedmiot odwołuje się do wiedzy i podstawowych technik badawczych takich nauk jak: botanika, szeroko rozumiana mikrobiologia, zoologia, oraz fizjologia i biochemia roślin.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)