Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L
PEK/EŻ-SM>EKOMIEDZY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Taryfowe i pozataryfowe ograniczenia handlu międzynarodowego. Mechanizm dumpingu stałego. Tradycyjne i współczesne argumenty na rzecz stosowania protekcjonizmu. Strategiczna polityka przemysłowa i polityka handlowa państwa. Ograniczenia handlu a polityka i ochrona środowiska. Konwencyjna polityka handlowa, typy porozumień integracyjnych. Bilans płatniczy i jego struktura. Rynek walutowy, czynniki wpływające na kurs walutowy. Zasady działania automatycznego mechanizmu dostosowawczego. Cele i narzędzia polityki dostosowawczej. Międzynarodowy system walutowy. Współpraca walutowa w UE. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FEKORGPTOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje: historia turystyki, trendy w turystyce, rodzaje i funkcje turystyki. Regulacje prawno–administracyjne. Źródła finansowania inwestycji w turystyce. Organizacja sfery ruchu turystycznego.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FKONKOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki kształtujące pozycje konkurencyjną gmin. Określanie poziomu konkurencyjności.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>SEM3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzenie dokumentacji biograficznej, źródła materiałów, korzystanie z literatury naukowej i ze zbiorów bibliograficznych, sporządzanie bibliografii. Metodyka badań, metody zbierania materiałów: pierwotnych i wtórnych. Zasady postępowania w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Podział i klasyfikacja metod badawczych. Prezentacja wyników badań. Przygotowanie i opracowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FSCHEMROL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FSCHEMŚROD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyczyny i skutki chemizacji rolnictwa. Środki chemiczne stosowane w rolnictwie. Oddziaływanie chemizacji na degradację fizyczną i chemiczną gleb. Migracja składników pokarmowych w agrocenozie, skutki podaży biogenów w środowisku.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FZRÓWROZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez jego łady: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)