Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z
PEK/EŻ-SM>FAFITWGŻ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pomaga w pogłębieniu wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego notowanych na giełdach papierów wartościowych. Studenci zapoznają się z zaawansowanymi metodami wyceny przedsiębiorstw i akcji spółek na przykładach z sektora agrobiznesu. Doskonalenie umiejętności dotyczy analizy fundamentalnej i technicznej i odbywa się na zajęciach o charakterze projektowo-warsztatowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>EKONMAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcja produkcji i jej charakterystyki. Zagadnienia optymalizacyjne w teorii konsumenta.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>GOSPKAPLU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza czynników kształtujących kapitał ludzki. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej pod względem kapitału ludzkiego.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>SEM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzenie dokumentacji biograficznej, źródła materiałów, korzystanie z literatury naukowej i ze zbiorów bibliograficznych, sporządzanie bibliografii. Metodyka badań, metody zbierania materiałów: pierwotnych i wtórnych. Zasady postępowania w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Podział i klasyfikacja metod badawczych. Prezentacja wyników badań. Przygotowanie i opracowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FWPUG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Regulacje prawne rynku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia na życie.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)