Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L
PEK/EŻ-SM>FBIOIPRAG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawową wiedzą o związku między ekologią roślin a działalnością rolniczą człowieka. Definiuje pojęcie produktywności roślin. Wyjaśnia bazowe pojęcia teorii systemów i kompleksowości. Opisuje naturalny ekosystem i agroekosystem, wyjaśnia podstawowe różnice między nimi. Definiuje bioróżnorodność i rozróżnia jej rodzaje, ilustruje bioróżnorodność przykładami występującymi w agroekosystemie.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>EKONIPPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modelowanie ekonometryczne. Prognozowanie na podstawie modeli i szeregów czasowych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>EKONMEN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną mikroekonomiczne narzędzia podejmowania decyzji menadżerskich.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>HISTME
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie najważniejszych idei, poglądów w ujęciu chronologicznym, dotyczącym podstawowych problemów ekonomicznych związanych z procesem gospodarowania w ujęciu społecznym.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FNTWPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje przygotowanie roli pod uprawę roślin uprawnych z różnych grup użytkowych. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FPŁODWWR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostanie zapoznany ze sposobami rolniczego użytkowania ziemi w ujęciu historycznym, przyrodniczymi uwarunkowaniami wdrażania płodozmianów, programowaniem różnych typów płodozmianów. Przedstawione zostaną kryteria oceny płodozmianów.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FPZRWR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładów dotyczą sytuacji gospodarczej Polski oraz programów skierowanych do rolników w ramach WPR, tak aby rolnictwo oddziaływało w jak najmniej negatywnym stopniu na środowisko.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FRYNRO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja ogrodnicza w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata, z uwzględnieniem roślin sadowniczych, ozdobnych i warzywniczych oraz grzybów uprawnych. Trendy zmian w ostatnich latach. Szczególne uwzględnienie roślin o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce, wielkość eksportu i importu, sposób ich wykorzystania.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>SEM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzenie dokumentacji biograficznej, źródła materiałów, korzystanie z literatury naukowej i ze zbiorów bibliograficznych, sporządzanie bibliografii. Metodyka badań, metody zbierania materiałów: pierwotnych i wtórnych. Zasady postępowania w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Podział i klasyfikacja metod badawczych. Prezentacja wyników badań. Przygotowanie i opracowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FSYSPWO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SM>FUIWRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje przygotowanie roli pod uprawę roślin uprawnych z różnych grup użytkowych. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)