Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L
PEK/EŻ-SL>EGZDYPL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17 Semestr letni 2017/18
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>MARKWGŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typy orientacji przedsiębiorstwa. Klasyfikacja potrzeb konsumentów. Cechy produktów. Klasyfikacja i pomiar rynków produktów żywnościowych. Czynniki wpływające na popyt i poziom cen produktów żywnościowych. Teoria zachowań konsumenta: modele zachowań konsumenckich, czynniki kulturowe, społeczne, osobiste i psychologiczne wpływające na zachowania nabywców. Metodyka badań marketingowych. Metody analizy marketingowej. Rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>ORGIZARZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu określa się przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania funkcjonujący w zmiennym i dynamicznym otoczeniu. Omawia się składniki oraz funkcje zarządzania, podejmuje się zagadnienie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych. Prezentuje się kierunki i nurty w nauce o zarządzaniu. Prezentuje się sylwetkę współczesnego przedsiębiorcy/menedżera.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PLIC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura i układ pracy dyplomowej. Zasady cytowania i korzystania z zasobów bibliotecznych. Formy graficzne i tabelaryczne prezentacji wyników badań. Zasady opisu i syntezy wyników badań.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FPROBZAL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu gospodarki leśnej w aspekcie problemu zalesień gruntów porolnych nie nadających się do produkcji roślinnej i zwierzęcej

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>RYNFIN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rynki finansowe zajmuje się podstawową wiedzą na temat zawierania transakcji różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy i w oparciu o różne instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku finansowego są z jednej strony podmioty potrzebujące kapitału, kreujące popyt, natomiast z drugiej strony – podmioty dysponujące nadwyżkami finansowymi, tworzące podaż kapitału. Inwestorzy mają możliwość osiągania korzyści z posiadanych oszczędności i ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację portfela aktywów. Zagadnienia przedmiotu pozwalają poznać różne instrumenty finansowe pozwalające przedsiębiorcom na optymalną strukturę finansowania, a inwestorom lokować wolne środki przy dowolnym poziomie ryzyka.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>SEM6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady przygotowania i opracowania pracy licencjackiej. Metodyka badań – realizacja i opracowanie wyników. Metody gromadzenia materiałów wtórnych i pierwotnych. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)