Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2023/24-Z
PAG-SI>BIZLAN brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje metody sporządzania biznes planów dla różnych przedsięwzięć dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w agrobiznesie. Potrafi pozyskiwać środki finansowe z funduszy UE i budżetu krajowego wspierające rozwój MŚP. Umie samodzielnie wykonać biznes plan w formie elektronicznej.

Strona przedmiotu
PAG-SI>FDORWAGRO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w problematykę doradztwa w agrobiznesie, postępu i innowatyki, osobowości klientów doradztwa i doradców, świadczenia usług doradczych.

Strona przedmiotu
PAG-SI>FINSTOTOAGRO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na tle szeroko omówionych krajowych instytucji i organizacji w otoczeniu, których funkcjonuje agrobiznes i jest ściśle z nimi związany przedstawiono charakterystykę :

1. instytucji i organizacji światowych wywierających wpływ głównie na bezpieczeństwo żywnościowe, handel zagraniczny i inne,

2.instytucji i organizacji unijnych związanych z kreowaniem WPR UE oraz realizacją programów pomocowych dla podmiotów funkcjonujących w agrobiznesie,

3. dotychczasowego wpływu WPR na polskie rolnictwo.

Strona przedmiotu
PAG-SI>PODYKI2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje metody konwersji biomasy do energii. Realizowane są zagadnienia dotyczące technologii energetycznego wykorzystania paliw stałych w bioenergetyce.

Strona przedmiotu
PAG-SI>FPOZFUNUE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny potrzeb inwestycyjnych gospodarstw rolnych. Ponadto umożliwia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania środków UE na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Strona przedmiotu
PAG-SI>PRDYPLOM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści szczegółowe dostosowane do tematyki pracy dyplomowej. Technika i zasady pisania prac dyplomowych

Strona przedmiotu
PAG-SI>FPSYASDOR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs mierzący się ze wymaganiami prowadzenia rozmów doradczych. Po ukończeniu kursu, student/studentka wykazuje się znajomością stylów pracy doradczej, zna typy osobowości i cechy doradców oraz metody wykorzystywane w ich pracy. Rozumie znaczenie procesów motywacyjnych i zna podstawowe teorie motywacji. Zwraca uwagę na komunikację w sytuacjach trudnych. Potrafi zarządzać relacjami, które buduje z innymi ludźmi. Odróżnia komunikację konstruktywną od destrukcyjnej. Stosuje techniki komunikacyjne chroniące go przed negatywnymi doświadczeniami. Potrafi zaprezentować techniki pozwalające na opanowanie stresu.

Strona przedmiotu
PAG-SI>RACHEKO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot skupia się na podstawowych zagadnieniach związanych z finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością oraz rachunkiem kosztów, które obecnie są niezbędne do prowadzenia każdej działalności gospodarczej, zwłaszcza produkcyjnej. Skomplikowane procesy produkcyjne sprawiają, że służby finansowe mają kłopoty z prawidłowym obliczeniem kosztu jednostkowego produktu, prowadzeniem rachunku kosztów, ustaleniem wyniku finansowego itp.

Strona przedmiotu
PAG-SI>SEMINŻ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych problemów w świetle przeglądu literatury oraz przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
PAG-SI>FWSPPOLROL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele i zasady WPR. Ewolucja WPR. Finansowanie WPR. Instrumenty wsparcia rolnictwa. Fundusze skierowane do rolnictwa, PROW, instytucje otoczenia rolnictwa i ich zadania. Rola instytucji we wdrażaniu instrumentów WPR. Rola ARIMR oraz ANR w modernizacji wsi i rolnictwa. Rola ARR w funkcjonowaniu rynków rolnych, Programy wspierające rolnictwo w ramach WPR. Struktura i funkcje polskiego instytucjonalnego systemu absorbcji wsparcia unijnego dla sektora rolniczego. Samorząd terytorialny i rolniczy.

Strona przedmiotu
PAG-SI>FZARZMIEDZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania międzykulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych kultur na zachowania w biznesie. Podczas kursu studenci będą mieli możliwość poznania różnych typów negocjacji biznesowych, kulturowych zróżnicowań procesów motywacyjnych oraz strategii marketingowych w otoczeniu wielokulturowym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)