Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-L
PAG-SI>FANTCZYRYEKO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka najważniejszych czynników antropogenicznych (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa) oraz ich wpływ na strukturę i funkcjonowanie najważniejszych ekosystemów (w skali globalnej i lokalnej)

Strona przedmiotu
PAG-SI>FCZYNRYDLAIZA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During lectures, the students will be acquainted with basic issues concerning the conservation of forests and green areas: I. legal regulations related to the forest protection; II. approaches used to describe and characterize forest vegetation with particular emphasis on its habitat; III can evaluate the condition of forest communities on the basis of diagnostic species; IV can describe individual forms of degradation in forest communities and prevent them.

During classes, the students will draw up a forest management and conservation plan.

Strona przedmiotu
PAG-SI>EKOROL1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student potrafi analizować otoczenie i zarządzać zasobami w przedsiębiorstwach agrobiznesu oraz kategoryzować środki trwałe i obrotowe. Organizuje produkcję roślinną i zwierzęcą. Umie sporządzić kalkulacje rolnicze w zakresie kosztów siły roboczej, eksploatacji siły pociągowej oraz eksploatacji maszyn. Umie poszukiwać pomocowych środków finansowych z programów Unii Europejskiej. .

Strona przedmiotu
PAG-SI>FODPROS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza podstawowych informacji dotyczących reakcji roślin na abiotyczne czynniki stresowe oraz mechanizmów warunkujących ich odporność na stresy środowiskowe. Opisuje ogólny „model” reakcji stresowej roślin oraz mechanizmy obronne uruchamiane w odpowiedzi na czynniki takie jak: susza, zasolenie, metale ciężkie, ksenobiotyki, stres temperaturowy, promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza.

Strona przedmiotu
PAG-SI>POR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zasady ograniczania zachwaszczenia zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roslin z uwzględnieniem bioróżnorodności oraz aspektu ekologicznego i ekonomicznego

Strona przedmiotu
PAG-SI>PRAKTZAW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki zawodowej na kierunku Agrobiznes jest wspomaganie procesu dydaktycznego w kształtowaniu umiejętności niezbędnych przyszłym absolwentom na rynku pracy.

Uzyskane umiejętności pozwolą na znalezienie zatrudnienia w szeroko rozumianym agrobiznesie. W ramach zawodowej praktyki inżynierskiej studenci poznają procesy produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Strona przedmiotu
PAG-SI>RACH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne rachunkowości. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia. Konto księgowe. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych. System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości.

Strona przedmiotu
PAG-SI>RYNROL1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja producentów ciągników rolniczych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, leśnictwie, w kształtowaniu terenów zieleni. Charakterystyka oferty handlowej maszyn dostępnych na polskim rynku.

Strona przedmiotu
PAG-SI>SYCEJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PAG-SI>SYSCEJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Systemy Produkcji Zwierzęcej obejmuje swoją tematyką zasady funkcjonowania krajowej produkcji zwierzęcej. Studenci poznają zasady technologii produkcji i żywienia oraz nowe trendy produkcji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
PAG-SI>TECNEJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy technologii uprawy ważniejszych gospodarczo gatunków roślin polowych. Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)