Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z
PAG-SI>AGRGIA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe procesy oraz relacje występujące w środowisku atmosferycznym, glebowym i wodnym. Ocena oddziaływania warunków klimatycznych i pogodowych na wegetację roslin.

Strona przedmiotu
PAG-SI>BIOA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstawy klasyfikacji, systematyki i filogenezy roślin naczyniowych, bezkręgowców i kręgowców; charakterystykę morfologiczną i użytkową wybranych rodzin botanicznych; charakterystykę morfologiczną, anatomię i biologię rozwoju owadów, pajęczaków, ślimaków, nicieni, ptaków i ssaków; podstawy ekologii roślin i zwierząt.

Strona przedmiotu
PAG-SI>CHEA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs chemia, obejmuje materiał zarówno z części organicznej jak i nieorganicznej. Omówienie danych zawartych w układzie okresowym, krótka charakterystyka związków nieorganicznych (tlenki, kwasy, zasady, sole), reacje redox. Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Wykonywanie reakcji probówkowych, miareczkowanie, korzystanie z pH-metru. Omówienie reakcji poszczególnych grup związków organicznych. Wykonywanie reakcji probówkowych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych.

Strona przedmiotu
PAG-SI>MATYKI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ciągi liczbowe, granica ciągu. Granica i pochodna funkcji jednej zmiennej. Interpretacja pochodnej. Badanie funkcji za pomocą pochodnych. Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej. Szereg Taylora i Maclaurina. Całka nieoznaczona, metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowania. Całka niewłaściwa. Prawdopodobieństwo, zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, statystyka opisowa.

Strona przedmiotu
PAG-SI>PODMII
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia mikroekonomiczne, dotyczące decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na konkretnych rynkach oraz makroekonomiczne, tj. prawidłowości występujące w gospodarce narodowej i światowej.

Strona przedmiotu
PAG-SI>POLEB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy genezy gleb i funkcji pełnionych przez w środowisku. Obejmuje analizę właściwości fizycznych i chemicznych gleb i powiązania pomiędzy procesami glebotwórczymi a właściwościami gleb oraz sposoby waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Strona przedmiotu
PAG-SI>PODGO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawami prawa rolnego. Szczególny nacisk położony jest na praktyczną znajomość zagadnienia rejestracji własnego przedsiębiorstwa oraz wyboru formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Strona przedmiotu
PAG-SI>TECHNA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci kursu blended learning na platformie Moodle.

Składa się z czterech modułów zawierających treści kształcenia, zgrupowane w blokach tematycznych, w postaci prezentacji (84) oraz ćwiczeń motywująco aktywizujących (w formie quizów do samodzielnej nauki). Student bierze aktywny udział w tematycznych, ocenianych listach dyskusyjnych, a także wykonuje zadania indywidualne oraz uczestniczy w pracy zespołowej współtworząc stronę internetową.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)