Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-L
PEK/EŻ-SL>FDPWROL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrównoważony rozwój w rolnictwie, zasady dobrej praktyki na kolejnych etapach produkcji roślinnej, ochrona różnorodności biologicznej, dotacje na przyjazne dla środowiska działania w rolnictwie.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FDOIKOAGR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w problematykę doradztwa w agrobiznesie, postępu i innowatyki, osobowości klientów doradztwa i doradców, świadczenia usług doradczych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FEKONMR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny i zaplanowania racjonalnego wyposażenia gospodarstwa rolnego w ciągniki i maszyny rolnicze. Ponadto umożliwia ustalenie stopnia wykorzystania rocznego i wyliczenie kosztów eksploatacji sprzętu rolniczego, jak również dokonania wyboru najbardziej efektywnej w danych warunkach formy mechanizacji gospodarstw rolnych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PFINPRZED brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw, instrumentów na rynku finansowym oraz wykorzystania tych instrumentów w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Określanie kosztów źródeł finansowania, interpretacja uzyskanych wyników, wyciąganie wniosków dotyczących decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FINWGŻ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w gospodarstwach rolnych, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FKRÓTŁ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu krótkich łańcuchów dostaw w gospodarce żywnościowej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FLOGZWR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na procesy gospodarowania

2. Miejsce logistyki zwrotnej w systemie logistyki – pojęcie, istota, cele

3. Aspekty prawne realizacji zadań logistyki zwrotnej

4. Determinanty rozwoju logistyki zwrotnej (trendy)

5. Logistyka zwrotna - perspektywa przedsiębiorstwa, jednostki terytorialnej

6. Opakowanie w logistyce

7. Wybrane systemy logistyki zwrotnej

8. Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw (gromadzenie, zagospodarowanie odpadów, transport odpadów)

9. Przykładowe rozwiązania

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>MOPI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z zaplanowaniem rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, a następnie przeprowadzeniem jego oceny przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych metod oceny inwestycji. Ponadto przeprowadzają analizę ryzyka projektu inwestycyjnego i przygotowują rekomendację niezbędna w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej,

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FMIEHANPR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja rolnicza na świecie. Kreowanie funkcja nadwyżki podaży i popytu. Mechanizm działania instrumentów ochrony stosowanych przez importerów produktów rolniczych i eksporterów produktów rolniczych. Przegląd instrumentów stosowanych przez importerów i eksporterów wg klasyfikacji GATT. WTO. Runda Urugwajska oraz „Porozumienie o rolnictwie”. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Polski handel zagraniczny po 2004 roku. Import, eksport, saldo, struktura geograficzna, struktura towarowa.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FPOWGŻ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stan produkcji owoców, pomologiczny podział owoców i znaczenie poszczególnych grup i niektórych odmian w gospodarce żywnościowej. Jakość owoców oraz podstawowe i biologicznie czynne związki chemiczne w owocach. Zasady nowoczesnego przechowywania owoców oraz kierunki ich zagospodarowania w przetwórstwie

Produkcja warzyw dla przemysłu przetwórczego i z przeznaczeniem do przechowywania oraz do bezpośredniego spożycia - znaczenie gospodarcze. Elementy uprawy warzyw: nawożenie, zwalczanie chwastów, zabiegi pielęgnacyjne, ochrona roślin i ich wpływ na jakość produktu. Dobór odmian i gatunków, sposób produkcji i przygotowania warzyw do sprzedaży – wybrane elementy.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FROLEKO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń i wykładów zostanie omówiona historia, filozofia i zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego. Studenci poznają reguły układania prawidłowych płodozmianów, uprawę roli oraz wymogi w chowie zwierząt w warunkach ekorolnictwa. Kolejnym aspektem są treści dotyczące kontroli, certyfikacji, znakowania oraz obrotu produktami ekologicznymi

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FROŚALT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyka botaniczna roślin alternatywnych, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, które utrudniają szersze rozpowszechnienie roślin alternatywnych. Innowacyjność produkcji. Ryzyko podjętej działalności.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PSEM6 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady przygotowania i opracowania pracy licencjackiej. Metodyka badań – realizacja i opracowanie wyników. Metody gromadzenia materiałów wtórnych i pierwotnych. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FSYSROLWPS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje przegląd różnych systemów uprawy roli i roślin. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)