Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2016/17 - Rok akademicki 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2016/17 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z
PEK/EŻ-SL>FFMŚPA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady powstawania, działania i rozwoju firm z sektora gospodarki żywnościowej. Potrafi sporządzać wnioski o dofinansowanie dla małych i średnich firm.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FORIZARZGA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Turystyka jako dział gospodarki narodowej, rodzaje i funkcje turystyki, uwarunkowania rozwoju turystyki, przedsiębiorczość na wsi, uregulowania prawne w turystyce wiejskiej, produkty turystyczne, źródła finansowania działalności turystycznej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PPOLKONK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy i zakres reguł konkurencji Unii Europejskiej. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw. Państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne a polityka konkurencji. Pomoc publiczna w polityce konkurencji. Sektorowe reguły konkurencji.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>POLREG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu: globalizacji, regionalizacji, powiązań polityki regionalnej z innymi politykami społeczno-gospodarczymi, uwarunkowań i czynników rozwoju regionalnego, konkurencyjności regionów, celów i zasad polityki regionalnej i jej instrumentów, monitoringu, rozwoju lokalnego i jego wpływu na przebieg procesów rozwojowych na poziomie regionu.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FPRAWROL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy prawnych zasad podejmowania i wykonywania działalności rolniczej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PRACHZA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość zarządcza jest ukierunkowana na wewnętrzne potrzeby podmiotu gospodarczego, oferuje narzędzia analityczne ułatwiające podejmowanie decyzji w zakresie kwantyfikowalnych kryteriów.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PSEM5 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady przygotowania i opracowania pracy licencjackiej. Metodyka badań – realizacja i opracowanie wyników. Metody gromadzenia materiałów wtórnych i pierwotnych. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FWINFPD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienia znaczenia informacji w procesach podejmowania decyzji i zastosowania narzędzi i Systemów Wspomagania Decyzji w rozwiazywaniu problemów decyzyjnych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FZARZMIED brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania międzykulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych kultur na zachowania w biznesie. Podczas kursu studenci będą mieli możliwość poznania różnych typów negocjacji biznesowych, kulturowych zróżnicowań procesów motywacyjnych oraz strategii marketingowych w otoczeniu wielokulturowym.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FZARZPREU brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PZARZSTRA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z istotą strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolą w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza strategiczna otoczenia. Analiza potencjału strategicznego firmy. Formułowanie i wybór strategii przedsiębiorstwa. Implementacja strategii. Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FZARZZASL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zasobami ludzkimi w firmach. Osiąganie celów firmy za pomocą personel. Zaspakajanie potrzeb pracowniczych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)