Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z
PEK/EŻ-SL>ANRYNKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter narzędziowy. Analiza rynku jest traktowana jako podstawa podejmowania decyzji rynkowych w organizacji. Studenci poznają istotę systemu informacji rynkowej oraz podstawy planowania prac badawczych. Zasadnicza część przedmiotu obejmuje metody gromadzenia i analizy danych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>EKONOMETR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modelowanie ekonometryczne. Klasyczny model regresji liniowej. Estymacja i weryfikacja modeli ekonometrycznych. Dynamiczne modele ekonometryczne. Trend szeregu. Prognozowanie. Modele decyzyjne. Metoda sympleks.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FEKINTEU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści odnoszące się do ekonomicznych aspektów integracji krajów Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>FGOOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PLOGIS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie, geneza logistyki, charakterystyka systemów logistycznych, lokalizacja obiektów, klasyczne dylematy logistyczne.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PMATFIN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyszła wartość kapitału. Aktualna wartość kapitału. Intensywność oprocentowania i dyskontowania. Stopa zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe. Renty. Plany zwrotu długu.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>POWINT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony i korzystania z poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej w kategoriach prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PPR2-S3P brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje charakterystykę gatunków warzyw i owoców oraz główne informacje o stanie ich produkcji w Polsce. Przygotowanie pola pod uprawę roślin ogrodniczych, zapoznaje studenta z technologiami ich uprawy.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uwzględnia podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, ważniejsze metody chowu i hodowli bydła, owiec, koni, trzody chlewnej i drobiu oraz nowoczesne technologie produkcji mleka, mięsa, wełny i jaj.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>POLGOSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka narodowa. Uwarunkowania, cele i funkcje polityki gospodarczej. Instrumenty polityki gospodarczej. Pojęcie, cele i instrumenty polityki pieniężnej. Instytucje polityki pieniężnej. Pojęcie i cele polityki kursowej. Cele i instrumenty polityki fiskalno- budżetowej. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Automatyczne i nie automatyczne stabilizatory koniunktury. Modele wzrostu. Polityka rozwoju gospodarczego. Struktura gospodarki, rozmiary i dynamika działalności gospodarczej w kraju.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)