Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z
PEK/EŻ-SL>PANEKONOP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa obejmuje badanie sprawozdań finansowych, ocenę stanu

przedsiębiorstwa na ich podstawie, analizę wskaźnikową oraz deterministyczne podejście w analizie

przyczynowej wskaźników finansowych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PBHPIERG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w procesie pracy i nauki. Zasady, przepisy, prawa i obowiązki z zakresu bhp. Rozpoznawanie, interpretacja, zapobieganie zagrożeniom w procesach pracy.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>MAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcja jednej zmiennej, własności. Funkcja logarytmiczna, wykładnicza. Równania i nierówności logarytmiczne i wykładnicze. Granica ciągu i funkcji jednej zmiennej. Asymptoty funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji. Ekstrema funkcji, wypukłość, wklęsłość funkcji, punkty przegięcia wykresu funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Całka nieoznaczona i oznaczona. Zastosowanie całek oznaczonych. Elementy funkcji wielu zmiennych.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>MIKREK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu mikroekonomii, w szczególności z modelem gospodarki rynkowej, podstawowymi prawami ekonomicznymi (popytu i podaży), elastycznością popytu i podaży oraz modelami rynku.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PPODPRA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć z teorii prawa i prawa cywilnego, wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie wyszukiwania źródeł prawa, rozumienia przepisów prawnych, i ich odpowiedniego zastosowania. Zaznajomienie studentów z metodami wykładni prawa, pojęciem przedawnienia roszczeń, formami prawnymi dokonywania czynności prawnych, sposobami nabywania prawa własności, pojęciem zobowiązań, terminu i miejsca ich spełniania, oraz z rodzajami odpowiedzialności cywilnej.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PZARZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu określa się obiekt zarządzania jakim jest organizacja funkcjonująca w otoczeniu. Omawia się składniki oraz funkcje zarządzania, podejmuje się zagadnienie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych. Prezentuje się kierunki i nurty w nauce o zarządzaniu.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>POLSPS1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele polityki społecznej, podmioty ekonomii społecznej, przemiany demograficzne, rynek pracy, poziom i jakość życia, system emerytalny.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PRACHELE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i zakres rachunkowości. Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych. Wynik finansowy. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości. Programy komputerowe wspomagające rachunkowość.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>PRASSEM1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza i podstawowe właściwości gleb. Wartość użytkowa i zasady waloryzacji gleb. Zagrożenia dla jakości powietrza, gleby i wód wynikające ze stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów.

Strona przedmiotu
PEK/EŻ-SL>TECHINF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo autorskie i własność intelektualna w odniesieniu do oprogramowania i w zakresie korzystania i przetwarzania informacji internetowej, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, obsługa edytorów tekstu, obsługa narzędzi grafiki, podstawy baz danych, obsługa aplikacji internetowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)