Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
PMR-SE>BENENTOMO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fauną pożyteczną, którą można wykorzystać w ochronie roślin przed szkodnikami. Poznawane są również owady zapylające (pszczoły, trzmiele, dzikie pszczoły) istotne w produkcji roślinnej. Wskazywane są zagrożenia dla tych pożytecznych organizmów i sposoby na zwiększanie ich liczebności w agroekosystemach.

Strona przedmiotu
PMR-SE>DISAGR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 3.5 godzin
 • Wykład - 1.5 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

przedmiot zapoznaje studentów ze szkodnikami roślin rolniczych, ich rozwojem i szkodliwością

Strona przedmiotu
PMR-SE>EOFECOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 2.5 godzin
 • Wykład - 2.5 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku wykładów studenci poznają:

•Podstawowe zjawiska i procesy na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu;

•systemem prawny i organizację ochrony przyrody w Polsce;

•zagadnienia ekologiczne związane z zagrożeniami różnorodności biologicznej na poziomie populacji, biocenoz, krajobrazu;

•obecne i przyszłe problemy zagrożeń i ochrony różnorodności biologicznej w skali globalnej;

•metody czynnej ochrony gatunków i siedlisk.

W toku ćwiczeń:

•studenci poznają zagadnienia dotyczące specyfiki głównych typów polskich ekosystemów, ich zagrożeń i metod ochrony;

•przedstawiają zagadnienia dot. różnych aspektów zagrożeń i ochrony przyrody oraz dyskutują nad nimi;

•przygotowują pracę projektową będącą planem ochrony przyrody dla określonego obszaru o krajobrazie kulturowym.

Strona przedmiotu
PMR-SE>EXPLODIAG1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość tematyki umożliwia opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu eksploatacji i diagnostyki sprzętu ochrony roślin oraz umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionej dziedzinie.

Strona przedmiotu
PMR-SE>EXPLODIAG2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość tematyki umożliwia opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu eksploatacji i diagnostyki sprzętu ochrony roślin oraz umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionej dziedzinie.

Strona przedmiotu
PMR-SE>GENENTOM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioróżnorodność fitofagów, a w szczególności stawonogów i ich znaczenie w przyrodzie. Podstawy systematyki (typy i rzędy) oraz taksonomii – kryteria określania przynależności i zasady nazewnictwa.

Strona przedmiotu
PMR-SE>INSTANAL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu (max. 500 znaków) W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad

Strona przedmiotu
PMR-SE>PATFUNGI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19 Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stanowisko grzybów w systemach naturalnych. Filogeneza i ontogeneza grzybów. Cytologia i morfologia. Podstawowe jednostki systematyczne grzybów i organizmów grzybopodobnych. Rola grzybów w biosferze. Grzyby mikoryzowe i ich rola w ekosystemach. Fizjologia i genetyka grzybów. Grzyby w medycynie i weterynarii. Grzyby patogeniczne dla roślin. Techniki laboratoryjnej hodowli grzybów.

Strona przedmiotu
PMR-SE>PHYTOREMS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania roślin do remediacji gleb zanieczyszczonych, to jest do oczyszczania takich gleb lub innych działań służących naprawie ich właściwości i zmniejszeniu ryzyka środowiskowego. Studenci poznają zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia gleb, sposoby oceny stanu zanieczyszczenia oraz najważniejsze zasady doboru roślin do fitoremediacji, z uwzględnieniem jej różnych form: fitoekstrakcji, fitostabilizacji i fitodegradacji.

Strona przedmiotu
PMR-SE>TINFOFSOIL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobyta wiedza pozwoli studentowi ocenić czy i jaki wpływ ma środowisko glebowe na aktualny stan zdrowia rośliny. Opisywany przedmiot przedstawia wpływ gleby na warunki wegetacji roślin. Prezentuje związek pomiędzy problemami we wzroście i rozwoju roślin a właściwościami, składem i budową gleb. Opisuje wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby a następnie na rośliny

Strona przedmiotu
PMR-SE>ZOLGENENT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnością świata zwierząt w ujęciu systematycznym i funkcjonalnym. Poznawana jest budowa morfologiczna i anatomiczna wybranych gatunków bezkręgowców i kręgowców oraz ich przystosowanie i znaczenie dla człowieka oraz środowiska.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)