Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
NBT/BŻ-SE>Pbioinf brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zapoznanie się z podstawami biokatalizy z użyciem enzymów i drobnoustrojów do modyfikowania grup funkcyjnych związków (np. reakcje hydrolazy, utleniania/redukcji, tworzenia wiązania C-C). Kurs obejmuje podstawowe techniki i procedury stosowane w biotransformacjach, sposoby zwiększania wydajności biotransformacji oraz przykłady przemysłowego otrzymywania leków, składników żywności, cennych chemikaliów i chiralnych bloków budulcowych.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>BiotPŻ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi kierunkami zastosowania preparatów enzymatycznych w produkcji żywności oraz modyfikacji składników żywności. Program wykładów obejmuje wykorzystanie enzymów m.in. z klasy hydrolaz, oksydoreduktaz i transferaz, w przemysłowych procesach enzymatycznych oraz obejmuje nowe, potencjalne obszary ich użycia. W programie znajduje się także opis wybranych technologii produkcji żywności z naciskiem na zastosowane procesy enzymatyczne, tj. browarnictwo, serowarstwo, piekarstwo.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>Bioch brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym struktury i funkcji związków organicznych, budujących żywe organizmy, głównych przemian metabolicznych w komórce oraz sposobów regulacji i integracji metabolizmu w komórce. Program wykładów obejmuje również zagadnienia dotyczące kinetyki reakcji enzymatycznej oraz mechanizmów przenoszenia energii. Celem laboratoriów jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analiz biochemicznych.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>IcZBAPR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznego zastosowania metabolitów wtórnych roślin. Kurs umożliwia zapoznanie się z metodami izolowania i ustalania składu chemicznego frakcji oraz poszczególnych substancji chemicznych. Przedstawiana jest biosynteza najważniejszych grup związków naturalnych, ich właściwości i zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji spożywczych i farmaceutycznych. Przedmiot obejmuje również prawne elementy regulacji rynku substancji pochodzenia roślinnego: suplementów diety i leku ziołowego.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>MBŚrod brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami biotechnologicznymi wykorzystywanymi w ochronie środowiska naturalnego. Przedstawione zagadnienia obejmują zagadnienia zastosowania różnych mikroorganizmów w procesach oczyszczania gleby, wód gruntowych, gazów wylotowych oraz utylizacji odpadów ciekłych i stałych z rolnictwa i przemysłu spożywczego w procesach tlenowych i beztlenowych oraz produkcja biopaliw oraz biopolimerów przez mikroorganizmy.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>CIAŻ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest zapoznanie studentów z technikami chemii analitycznej. Program obejmuje zagadnienia dotyczące metod spektroskopowych, refraktometrii, polarymetrii, spektroskopii masowej, podstaw technik elektrochemicznych, potencjometrii, elektrograwimetrii i kulometrii, polarografii, woltamperometrii, miareczkowania amperometrycznego i do martwego punktu (dead stop), konduktometrii, chromatografii: podstawowych pojęć, rodzajów chromatografii, mechanizmów retencji.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>Enzym brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie budowy i właściwości enzymów, sposobów ich oczyszczania oraz utrwalania, a także kinetyki reakcji enzymatycznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają cykl doświadczeń polegający na oczyszczaniu enzymów, określeniu optymalnych parametrów reakcji, badaniu kinetyki reakcji oraz wpływu inhibitorów na aktywność enzymatyczną. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności oznaczania aktywności enzymatycznych oraz wykonywania bilansu oczyszczania białek.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>PrzŻyw brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu student zapoznaje się z oddziaływaniem reaktywnych form tlenu na człowieka i na żywność. Poznaje kategorie przeciwutleniaczy i mechanizmy ich działania w żywności, a także rolę przeciwutleniaczy w zapobieganiu procesom oksydacyjnym przebiegającym w żywności. Zna źródła przeciwutleniaczy naturalnych i metody oznaczania ich aktywności oraz sposoby pozyskiwania przeciwutleniaczy ze źródeł naturalnych.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>ChŻyw brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z Chemii Żywności umożliwią studentom poznanie chemicznych, fizycznych i sensorycznych właściwości głównych składników żywności, ich wzajemnych oddziaływań i przemian jakim podlegają podczas przechowywania oraz przetwarzania żywności. Program ćwiczeń umożliwi zapoznanie się z podstawowymi technikami izolowania, i oczyszczania głównych składników surowców żywnościowych oraz metodami analizy właściwości fizykochemicznych związków naturalnych.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>MŻ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedstawia wykorzystanie i wpływ drobnoustrojów w procesach technologii przemysłu spożywczego. Charakteryzuje grupy drobnoustrojów pożytecznych w produkcji w żywności, przebiegu procesów zachodzących w żywności pod wpływem mikroorganizmów. Przedstawia źródła zakażeń żywności mikroflorą patogeniczną i zagrożenia związane ze skażeniem żywności. Opisuje metody utrwalania żywności i zapewnienia mikrobiologicznego bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>InżG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami stosowanymi w klonowaniu, analizie i rekombinacji DNA.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>GMO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe definicje i najważniejsze regulacje prawne obowiązujące na Świecie i w Polsce (Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Protokół Kartagiński, Ustawa o GMO). Zapoznaje się z opisem najważniejszych odmian roślin transgenicznych odpornych na owady, patogeny, herbicydy, stres. Szczegółowo analizuje i poddaje krytycznej ocenie opublikowane wyniki badań nad GMO i GMM. Poznaje zalety genetycznych modyfikacji prowadzące do produkcji biofarmaceutyków i dodatków do żywności.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>BiotPF brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do biotechnologii i farmacji (historia, definicje, obszary, podziały). Opis biokatalizatorów wykorzystywanych w produkcji biofarmaceutyków (bakterie, drożdże, grzyby strzępkowe, roślinne i zwierzęce linie komórkowe). Metody doskonalenia i przechowywania szczepów oraz liii komórkowych. Przegląd przemysłowych syntez związków aktywnych farmakologicznie (antybiotyki, witaminy, aminokwasy, hormon, interferony, przeciwciała). Terapia genowa. Aspekty prawne oraz społeczne stosowania biofarmaceutyków.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>BiolMol brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zapoznają się ze szczegółową budową makrocząsteczek występujących w komórce oraz pełnionymi przez nie funkcjami. Poznają instrumentalne oraz bioinformatyczne metody analizy genomu, transkryptomu, proteomu i metabolomu. Planują analizę restrykcyjną oraz startery i warunki PCR. Poznają różnice w regulacji ekspresji genów u Prokaryota, Archea oraz Eukaryota oraz modyfikacji potranskrypcyjnych RNA i potranslacyjnych białek. Zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>HTk brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem z zakresu hodowli tkankowych: roślinnych i zwierzęcych. Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące charakterystyki i zastosowania kultur in vitro roślin i zwierzęcych hodowli tkankowych oraz metod stosowanych w tych hodowlach. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności w zakresie pozyskiwania i utrzymania przy życiu komórek roślinnych i zwierzęcych w hodowlach in vitro.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)