Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
IIS-SE>CAPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia różne aspekty rekultywacji składowisk. Omawia zagadnienia prawne, rozwiązania techniczne okrywy składowiska, infrastrukturę niezbędną w fazie poeksploatacyjnej, zasady prowadzenia monitoringu. Przedstawiana jest również problematyka rekultywacji zwałowisk oraz starych składowisk, które nie spełniają aktualnych standardów ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
IIS-SE>COMADES brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Poznanie podstaw języka programowania Python w stopniu umożliwiającym samodzielną realizację typowych obliczeń inżynierskich. Praktyczne wykorzystanie oprogramowania AutoCAD do odczytywania, tworzenia i modyfikowanie rysunków technicznych i projektowania, w tym z zakresu inżynierii środowiska, tworzenia trójwymiarowych modeli oraz wykonywania wizualizacji i wydruków.

Strona przedmiotu
IIS-SE>DRAIN brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje swym zakresem problematykę dotyczącą przyczyn, objawów, skutków nadmiernego uwilgotnienia i podtopień oraz sposobów odwadniania terenów użytkowanych rolniczo, leśnych, zabudowanych, sportowych i rekreacyjnych, oraz komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
IIS-SE>ESHYD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Rodzaje budowli hydrotechnicznych, zasady ich sytuowania i działania. Zasady projektowania i wykonawstwa ziemnych i betonowych obiektów hydrotechnicznych. Miejsca potencjalnych zagrożeń. Materiały z których można wykonać poszczególne elementy. Stan bezpieczeństwa konstrukcji.

Strona przedmiotu
IIS-SE>EME brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Pojęcia, definicje, kryteria progowe, unormowania prawne w zakresie inżynierii zarządzania kryzysowego. Podstawy zarządzania ryzykiem. Cele i zadania inżynierii zarządzania kryzysowego. Likwidacja skutków zagrożeń (etapy krótko i długoterminowe). Zarządzanie czasem w zarządzaniu kryzysowym. Matryca Eisenhowera/Covey’a. Znaczenie technologii informatycznych w kierowaniu systemem.

Strona przedmiotu
IIS-SE>ENVIRMANAG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot dotyczący systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach. Treści obejmują problemy środowiskowych uwarunkowaniach i barierach rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczegółowe treści nauczania dotyczą obowiązków prawnych podmiotów korzystających ze środowiska, tworzenia polityki ekologicznej, programowania działań naprawczych.

Strona przedmiotu
IIS-SE>FLUMECH brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot ma celu zaznajomienie studentów z przepisami, metodami i działaniami służącymi racjonalnemu wykorzystaniu oraz ochronie zasobów wodnych w aspekcie ilościowym i jakościowym.

Strona przedmiotu
IIS-SE>HYDRING brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Rodzaje budowli hydrotechnicznych, zasady ich sytuowania i działania. Zasady projektowania i wykonawstwa ziemnych i betonowych obiektów hydrotechnicznych. Miejsca potencjalnych zagrożeń. Materiały z których można wykonać poszczególne elementy. Stan bezpieczeństwa konstrukcji.

Strona przedmiotu
IIS-SE>HYDGELOGY brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie geologii i szczegółową w zakresie hydrogeologii (procesy geologiczne wiek Ziemi, warunki występowania, systematyka wód podziemnych; chemizm i jakość wód podziemnych; parametry hydrogeologiczne gruntów; dynamika wód podziemnych, zasoby wód podziemnych).

Strona przedmiotu
IIS-SE>INDHAS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Wiedza teoretyczna i praktyczna o wybranych odpadach przemysłowych i niebezpiecznych oraz umiejętność oceny praktycznego ich wykorzystania. Ocena ich charakteru i określenie potencjalnych możliwości wykorzystania tych materiałów w gospodarce narodowej. Zasady gospodarowania odpadami w świetle aktualnych przepisów. Ogólna charakterystyka rodzajów odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, ich oddziaływanie na środowisko. Szczegółowa charakterystyka i sposoby postępowania z wybranymi rodzajami odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Termiczne unieszkodliwianie odpadów.

Strona przedmiotu
IIS-SE>INFORTECH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci kursu blended learning na platformie Moodle.

Kurs obejmuje cztery moduły do pracy indywidualnej podzielone na bloki tematyczne:

• Moduł 1.: Elementy WEB 2.0; participatory culture.

• Moduł 2.: Podstawy technik informatycznych, systemowy interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source.

• Moduł 3.: Procesor tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prawidłowa prezentacja treści.

• Moduł 4.: Grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D

• Moduł 5/temat: praca zespołowa

Strona przedmiotu
IIS-SE>IRRIG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z naukowymi podstawami i zasadami projektowania systemów gospodarowania zasobami wodnymi na przykładzie nawodnienia podsiąkowego i deszczownianego. W ramach przedmiotu zwrócono szczególną uwagę na umiejętność przeprowadzenia oceny potrzeb wodnych roślin oraz umiejętność wyznaczenia dawek nawodnieniowych.

Strona przedmiotu
IIS-SE>LANCAPRES brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia różne aspekty rekultywacji składowisk. Omawia zagadnienia prawne, rozwiązania techniczne okrywy składowiska, infrastrukturę niezbędną w fazie poeksploatacyjnej, zasady prowadzenia monitoringu. Przedstawiana jest również problematyka rekultywacji zwałowisk oraz starych składowisk, które nie spełniają aktualnych standardów ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
IIS-SE>METHYDOGY brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 75 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem części meteorologicznej jest zapoznanie studentów z dziedziną nauki zajmującą się badaniem stanów fizycznych atmosfery, zachodzących w niej zmian a także pomiarami elementów meteorologicznych. Celem części hydrologicznej jest zaprezentowanie zachodzących w hydrosferze zjawisk i procesów wraz z badaniem krążenia wody i jej roli w środowisku i gospodarce. Ponadto wykształcenie umiejętności praktycznego określenia podstawowych wielkości meteorologicznych i hydrologicznych, nauczenie metod badawczych i obliczeniowych stosowanych w meteorologii i hydrologii.

Strona przedmiotu
IIS-SE>PLEXCOW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego. Prawa i obowiązki uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego. Organizacja procesu inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa i wykonawcza inwestycji budowlanej. Technologia i organizacja robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obiektów z zakresu inżynierii środowiska. Bezpieczeństwo pracy oraz środowiska przyrodniczego na terenie budowy.

Strona przedmiotu
IIS-SE>WASTE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student poznaje proces projektowania składowisk odpadów (aspekty prawne, uwarunkowania społeczne, zasady lokalizacji takich obiektów, zagadnienia konstrukcyjne oraz rozwiązanie służące ochronie środowisko w okresie eksploatacji i po zamknięciu składowiska).

Student potrafi wybrać lokalizację i zaprojektować składowisko odpadów( budowa, eksploatacja, zamknięcie składowiska, monitoring).

Strona przedmiotu
IIS-SE>WASMAN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IIS-SE>WASETE brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi miarami zanieczyszczeń wód i ścieków, procesami oczyszczania oraz stosowanymi technologiami w celu osiągania niezbędnego stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)