Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
IAK-SE>BGELA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IAK-SE>CIVENG.II brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie uproszczonego projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu (działki). Projekt techniczny elementy małej architektury.

Strona przedmiotu
IAK-SE>COMPAD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Przedmiot jest prowadzony w postaci kursu blended learning na platformie Moodle. Kurs obejmuje jedenaście modułów do pracy indywidualnej podzielonych na bloki tematyczne AutoCAD 2D i AutoCAD 3D.

Moduł 1.: Wprowadzenie do pracy z programem

Moduł 2.: Podstawowe narzędzia rysunkowe

Moduł 3.: Narzędzia modyfikacji rysunku

Moduł 4.: Wymiarowanie

Moduł 5.: Zaawansowane techniki rysowania

Moduł 6.: Przygotowanie rysunku do wydruku

Moduł 7.: Wprowadzenie do modelowania 3D

Moduł 8.: Podstawowe narzędzia 3D

Moduł 9.: Edycja brył

Moduł 10.: Zaawansowane techniki rysowania 3D

Moduł 11.: Wizualizacja

"

Strona przedmiotu
IAK-SE>BPOAK1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jest przygotowanie studenta do realizacji inwestycji w zakresie budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu o różnym stopniu skomplikowania. W czasie spotkań (wykłady, ćwiczenia) omawiane są aspekty prawne, formalne i praktyczne działań związanych z budową i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

Strona przedmiotu
IAK-SE>BPOAK2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem przedmiotu Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (II) jest przygotowanie studenta do realizacji inwestycji w zakresie budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu o różnym stopniu skomplikowania. Omawiane są operaty pielęgnacyjne, m.in. pielęgnowanie szaty roślinnej, budowa, kształtowanie, ochrona i zabezpieczenie terenów zieleni miejskiej, zagrożenia oraz środki prawne i organizacyjne.

Strona przedmiotu
IAK-SE>DLAO.3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uczy kształtowania przestrzeni miejskiej z zastosowaniem alternatywnych form roślinności. Kształtuje w studentach potrzebę szukania nowych rozwiązań dla zieleni w konstrukcjach niezwiązanych z gruntem rodzimym, które są ekologiczne i ekonomiczne w zurbanizowanych wnętrzach. Uczy stosowania zintegrowanych rozwiązań z uwzględnieniem pozytywnego wpływu klimat/warunki wodne/bioróżnorodność.

Strona przedmiotu
IAK-SE>DLAO.1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
IAK-SE>DLAO.5 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Student w czasie kursu poznaje podstawowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektu terenów i obiektów architektury krajobrazu; nabywa elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony oraz poznaje wybrane ustawy i rozporządzenia dotyczące projektowania obiektów zabytkowych.

Zadanie ćwiczeniowe polega na opracowaniu ćwiczenia projektowego wybranego zespołu architektoniczno-krajobrazowego o wartościach historycznych wg zaleceń podanych na zajęciach oraz przedstawieniu dwóch prezentacji multimedialnych."

Strona przedmiotu
IAK-SE>DESUPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnością. Elementy architektury krajobrazu spełniające wymogi projektowania uniwersalnego.

Strona przedmiotu
IAK-SE>HSO2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje historyczne i współczesne style w sztuce ogrodowej.

Strona przedmiotu
IAK-SE>LANDENG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje treści z zakresu interdyscyplinarnych działań łączących rozwiązania techniczne i biologiczne mające na celu kształtowanie krajobrazu, m.in. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, renaturyzacji wód powierzchniowych, zagospodarowania przejść dla zwierząt.

Strona przedmiotu
IAK-SE>LANDPROT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ochrona i zarządzanie krajobrazem w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ocena zasobów krajobrazowych. Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Formy ochrony przyrody i formy ochrony zabytków. Prawne wytyczne ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych w Polsce. Europejski system ochrony krajobrazu. Zasady sporządzania planów ochrony. Ochrona krajobrazu rolniczego, leśnego, dolin rzecznych. System zarządzania środowiskiem i system zarządzania krajobrazem. Finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony krajobrazu.

Strona przedmiotu
IAK-SE>PLA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stosowanie w rysunku proporcji postaci siedzących i stojących na tle małej architektury i drzew. Zapożyczenia współczesnego malarstwa na elewacjach budynków z iluzorycznych fresków. Zastosowanie perspektywy

Strona przedmiotu
IAK-SE>SHLANDRA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy współczesnego podejścia do kształtowania krajobrazu wiejskiego, a także projektowania wsi. W zakresie wykładów mieszczą się zagadnienia związane z historią osadnictwa wiejskiego, jego przemianami, a także uwarunkowaniami, które mają na nie wpływ. Ćwiczenia dotyczą opracowania wybranej wsi w kontekście jej zabudowy, przestrzeni publicznych, a także otoczenia. Jest to zarówno analiza uwarunkowań, jak i koncepcja projektowa mająca na celu prawidłowe kształtowanie krajobrazu wybranej miejscowości.

Strona przedmiotu
IAK-SE>SUL brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają podstawowe zasady kształtowania krajobrazu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem startegicznych działań w zakresie aktywacji przestrzni publicznych

Strona przedmiotu
IAK-SE>SURA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja i zastosowanie w ćwiczeniu projektowym zasad kształtowania otwartych przestrzeni w obszarach mieszkalnych.

Strona przedmiotu
IAK-SE>OC1-SOC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o społecznych i psychologicznych aspektach kształtowania otwartej przestrzeni. Metody badań i analiz na otwartej przestrzeni w mieście z uwzględnieniem stanu związanego z jego strukturą społeczną i fizyczną.

Strona przedmiotu
IAK-SE>VLAO brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student po ukończeniu kursu posiada kompetencje w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli w programie Autodesk 3d Studio Max w zakresie modelowania roślinności, w tym we wnętrzach, tworzenia materiałów fotorealistycznych , teksturowania , tworzenia kamer, świateł i komponowania ujęcia wnętrz dla wizualizacji projektów architektury krajobrazu w komunikacji z klientem. Informacja dodatkowa: Studenci korzystają z własnych urządzeń (w sali ćwiczeniowej/podczas blended-learning) oraz anglojęzycznych wersji oprogramowania 64 bitowego (wersja studencka dostępna nieodpłatnie na stronie producenta oprogramowania).

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)