Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
IAK/KK-SE>PW-PPK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest scharakteryzowanie środowiska miejskiego, zwrócenie uwagi na jego specyfikę oraz omówienie różnic między tym środowiskiem a warunkami o charakterze zbliżonym do naturalnych. W trakcie zajęć przedstawiane są ogólne trendy oraz szczegółowe rozwiązania ograniczające niekorzystny wpływ miasta na lokalne i globalne środowisko życia człowiek. Szczególe znaczenie przywiązuje się do kształtowania zielonej infrastruktury oraz oszczędnego gospodarowania wodą.

Strona przedmiotu
IAK/KK-SE>PW-KwNSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie wiedzy o podstawowych kierunkach awangardy plastycznej do rozwijania kreakcji architekta krajobrazu. Sztuka przestrzenna, pomysł na: rzeźbę, mural, obiekt land-artu, kubistyczny relief, barwną szklaną elewację.

Strona przedmiotu
IAK/KK-SE>PW-PMA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy detalu architektonicznego charakterystyczne dla danego stylu. Nauka rysowania i zwymiarowania własnej koncepcji detali architektonicznych w miastach.

Strona przedmiotu
IAK/KK-SE>PW-DTD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowywanie analiz, ocen (waloryzacja) i inwentaryzacji dla wybranego obszaru pod kątem rozwoju turystyki . Opracowanie koncepcji projektowej (z rysunkami technicznymi) dla architektury turystycznej wybranego regionu (przestrzeni).

Strona przedmiotu
IAK/KK-SE>PW-TCwPK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IAK/KK-SE>PW-KF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zrealizowaniu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w krajobrazie, podstaw konserwacji zabytków, ochrony zespołów zabytkowych oraz znaczenia zieleni w ujęciu historycznym w odniesieniu do współczesnych możliwości zrównoważonego zagospodarowania zabytkowych fortyfikacji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)