Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z 2023/24-Z
IGP/ZP-SE>OCEIWY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka oceny oraz wyceny środowiska. Studenci zapoznają się ze wieloma metodami wyceny środowiska, w tym: metodą wyceny hedonicznej, metodą wyceny warunkowej, metodą kosztu podróży czy analizą kosztów i korzyści, itp. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi zastosować wybraną metodę wyceny oraz potrafi ocenić dostępność danych potrzebnych do wyceny i oceny środowiska.

Strona przedmiotu
IGP/ZP-SE>ZARZKRAJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
  • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Znaczenie krajobrazu dla poszczególnych grup społecznych. Klasyfikacje krajobrazów. Podstawy prawne zarządzania i planowania krajobrazu. Audyt krajobrazowy. Metody waloryzacji krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego. Modele zarządzania krajobrazem w krajach europejskich. Ochrona krajobrazu w dokumentacji planistycznej oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Ocena zmian w krajobrazie. Zarządzanie krajobrazem obszarów miejskich i wiejskich. Podstawowe gatunki drzew i krzewów.

Strona przedmiotu
IGP/ZP-SE>STROCEN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student w ramach przedmiotu zostanie zapoznany z regulacjami prawnymi (krajowymi i unijnymi) oraz metodami stosowanymi w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko a także z powiązaniami pomiędzy oceną strategiczną a ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Pozna zasady sporządzania Prognozy dla dokumentów planistycznych, jej poszczególne elementy, sposoby prezentacji danych a także zasady uspołecznienia postępowania w sprawie SOOŚ. Będzie wykorzystywał dane przestrzenne i środowiskowe z różnych źródeł do prognozowania wpływu zamierzeń planistycznych na środowisko.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)