Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
IGP-SE>GEOEK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawy geografii ekonomicznej w tym analizę uwarunkowań i rozkładu przestrzennego różnych zjawisk mających wpływ na gospodarkę przestrzenną, w tym m.in. zjawisk naturalnych (np. cechy środowiska, surowce, klęski żywiołowe), gospodarczych (np. eksploatacja środowiska, rolnictwo, usługi, przemysł, energetyka transport i łączność) oraz społeczno- politycznych (np. geografia kultur, konfliktu, w tym konflikty przestrzenne (lokalizacyjne, ekologiczne) związane z gospodarowaniem zasobami lokalnymi i wykorzystaniem przestrzeni geograficznej).

Strona przedmiotu
IGP-SE>GEOIKA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę z podstaw geodezji oraz kartografii w zakresie wykonywania prostych pomiarów geodezyjnych oraz czytania i opracowania mapy tematycznych wykorzystywanych do celów studialnych i projektowych związanych z gospodarką przestrzenną. Przedmiot przekazuje wiedzę pozwalającą zrozumieć wagę prac geodezyjnych dla potrzeb gospodarki przestrzennej, oraz umiejętności w nawiązaniu współpracy ze służbami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Strona przedmiotu
IGP-SE>TECHINF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci kursu blended learning na platformie Moodle.

Kurs obejmuje cztery moduły do pracy indywidualnej podzielone na bloki tematyczne:

• Moduł 1.: Elementy WEB 2.0; participatory culture.

• Moduł 2.: Podstawy technik informatycznych, systemowy interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source.

• Moduł 3.: Procesor tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prawidłowa prezentacja treści.

• Moduł 4.: Grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D

• Moduł 5/temat: praca zespołowa

Strona przedmiotu
IGP-SE>ZZPwRZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 135 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka zintegrowanego zarządzania przestrzenią oraz problematyki zrównoważonego rozwoju. Studenci zapoznają się ze współczesnymi wyzwaniami w zarządzaniu przestrzenią i działaniach jakie miasta, regiony lub kraje podejmują na rzecz implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi zaproponować praktyczne działania w celu wdrożenia zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej.

Strona przedmiotu
IGP-SE>PUGP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe procesy zachodzących w środowisku oraz wzajemne powiązania elementów abiotycznych i biotycznych; znaczenie zasobów przyrody i środowiska jako podstawy działalności gospodarczej i zaspokajania potrzeb społecznych. Uczy się rozpoznać, scharakteryzować i zastosować w praktyce przesłanki przyrodnicze warunkujące możliwości zagospodarowania przestrzeni. Rozumie potrzebę wprowadzania alternatywnych rozwiązań planistycznych ze względu na uwarunkowania środowiskowe.

Strona przedmiotu
IGP-SE>GOSNIE brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty oraz zasady ograniczania prawa do nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami na podstawie przepisów szczególnych.

Strona przedmiotu
IGP-SE>GOSPREG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Procesy globalizacji i regionalizacji, „glokalizacja”;; typologia regionów; kryteria regionalizacji; gospodarka regionalna i lokalna; polityka regionalna; podmioty polityki regionalnej; cele polityki regionalnej; zasady polityki regionalnej; instrumenty polityki regionalnej i lokalnej; konkurencyjność regionów; rozwój regionalny; czynniki rozwoju regionalnego; cechy rozwoju regionalnego; teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego. Zakres działań marketingowych w przestrzeni (w tym place-marketing, city-marketing). Marketing a planowanie urbanistyczne. Badania konkurencyjności i atrakcyjności elementów przestrzeni.

Strona przedmiotu
IGP-SE>ZARZZA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 36 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot omawiający zintegrowane systemy gospodarowania zasobami wodnymi. Kształtowanie zasobów wodnych w warunkach zmian klimatu. Ochrona zasobów jakościowych i ilościowych wód w planowaniu przestrzennym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)