Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów:
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
IGI-SE>ADJTHI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowane są treści podstawowe związane z numerycznym i statystycznym opracowaniem obserwacji geodezyjnych. Przedmiot stanowi przygotowanie do Rachunku Wyrównawczego II

Strona przedmiotu
IGI-SE>ADJTHII brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowane są standardowe metody opracowania obserwacji, oparte na metodzie najmniejszych kwadratów. Poszczególne modele wyrównawcze adaptowane są do rozwiązania konkretnych problemów praktyki geodezyjnej.

Strona przedmiotu
IGI-SE>ADVMETH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Teoretyczne podstawy niestandardowych metod estymacji w geodezji, wyrównanie odporne na błędy grube, swobodne sieci geodezyjne, kolokacja, analiza spektralna, całkowanie numeryczne.

Strona przedmiotu
IGI-SE>BGEOLSOIL brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do znajomości procesów kształtujących budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni ziemi (formy morfologiczne) ze szczególnym uwzględnieniem form i utworów polodowcowych, które mają największy wpływ na właściwości, wartość i produktywność gleb oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Przygotowanie do gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gruntów rolnych i leśnych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>BASSPATPLAN brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Podstawy prawne gospodarki przestrzennej. Polityka przestrzenna. Rola i znaczenie planu miejscowego oraz obszary wykorzystywania planu w gospodarce przestrzennej i w gospodarce nieruchomościami. Wpływ ustaleń planu na wartość nieruchomości. Opracowania dodatkowe w procedurze sporządzania planu miejscowego. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>DIGIMPROC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Kurs obejmuje cztery moduły do pracy indywidualnej oraz w zespołach dwuosobowych podzielone:

• Moduł 1.: Struktura i cechy obrazów cyfrowych

• Moduł 2.: Przekształcenia obrazów cyfrowych

• Moduł 3.: Klasyfikacja treści zobrazowań.

• Moduł 4.: Wybrane specjalistyczne metody analizy i przekształcenia obrazów stosowane w fotogrametrii i teledetekcji

Strona przedmiotu
IGI-SE>DIGPHOTO brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student pozna zasady opracowania bloku zdjęć na fotogrametrycznej stacji cyfrowej ImageStation

Po zakończonym kursie student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opracowania zdjęć pomiarowych metodami fotogrametrii cyfrowej. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotogrametrii.

Strona przedmiotu
IGI-SE>GRAPHENG brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Na przedmiocie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw grafiki inżynierskiej poznając zasady wykonywania projektów inżynierskich w formie analogowej i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>ENGSURV brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 90 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot pozwala zapoznać się z geodezyjnymi technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich oraz rozwija umiejętność zastosowania różnych geodezyjnych metod pomiarowych do rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu pomiarów realizacyjnych. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z: metodami pomiarów przemieszczeń , ogólnymi zasadami pomiarów cieków, zbiorników wodnych, tras drogowych, tras kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Strona przedmiotu
IGI-SE>GEOREFFR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 120 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności i kompetencje posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii oraz wykonywania transformacji między układami. Nauczane są podstawy matematyczne obliczeń na kuli i elipsoidzie, odwzorowań kartograficznych, zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach, klasyfikacja osnów geodezyjnych oraz metody pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.

Strona przedmiotu
IGI-SE>LST brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 0 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowana jest technika skaningu laserowego jako metod pozyskiwania informacji przestrzennej. Oprócz podstaw pomiarowych omawiane są konfiguracje, zasady działania lotniczego i naziemnego skaningu laserowego oraz zasady opracowania danych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>ANALIZAMAT1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W przedmiocie Analiza matematyczna I zawarte są podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz równań różniczkowych zwyczajnych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>ANALIZAMAT2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 24 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W przedmiocie Analiza matematyczna II zawarte są podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych oraz elementy analizy wektorowej i geometrii różniczkowej.

Strona przedmiotu
IGI-SE>PHOTO brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę z zakresu zastosowania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych metod i technik pomiarowych do rozwiązywania zadań praktycznych dla wybranych obiektów inżynierskich. Student zapoznaje się z podstawami analitycznego, analogowego, ortograficznego i cyfrowego opracowania zdjęć pomiarowych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>PHYSGEOD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Pole grawitacyjne Ziemi, geoida i quasigeoida oraz metody ich wyznaczania. Systemy wysokości, niwelacja precyzyjna i geodezyjne osnowy wysokościowe podstawowe. Pomiary grawimetryczne i osnowy grawimetryczne. Integracja naziemnych metod pomiarowych w polu grawitacyjnym Ziemi.

Strona przedmiotu
IGI-SE>PROGRAMMING brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozszerzania funkcjonalności istniejących środowisk typu Desktop GIS.

Studenci zapoznają się z możliwościami programowania w środowiskach QGIS i ArcGIS z wykorzystaniem języka Python. Poznają podstawy tego języka programowania.

Strona przedmiotu
IGI-SE>SATGEO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Metody i techniki geodezji satelitarnej. Metody określania pozycji punktów na powierzchni Ziemi techniką GPS. Praktyczne zastosowanie metody statycznej GPS do pomiarów sieci geodezyjnych i metody RTK do pomiarów szczegółów sytuacyjnych.

Strona przedmiotu
IGI-SE>STP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 0 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 70 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IGI-SE>SATMISSIONS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę na temat istniejących i planowanych misji satelitarnych do badań geodezyjnych, geofizycznych oraz astronomicznych wraz z wyszczególnieniem instrumentów pomiarowych znajdujących się na satelitach. W ramach przedmiotu naucza się zasad wyznaczania trajektorii ruchu ciał niebieskich w polu ciężkości n-ciał oraz źródeł perturbacji orbit sztucznych satelitów.

Strona przedmiotu
IGI-SE>GISI brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci poznają podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu pozyskiwania, analizy oraz wizualizacji danych przestrzennych. Podczas ćwiczeń wykonywanych przy komputerze wykonują wyżej wymienione zadania w wybranym systemie GIS.

Strona przedmiotu
IGI-SE>SURVSER brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 48 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student nauczy się dokonać wyboru metod pomiarów stosowanych w geodezyjnej obsłudze inwestycji oraz wykonać obserwacje geodezyjne (wytyczenia, pomiary inwentaryzacyjne) z zastosowaniem instrumentów geodezyjnych gwarantujących sprawne i odpowiednio dokładne zrealizowanie zadania pomiarowego w świetle obowiązujących przepisów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)