Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
BZO-SE>AAB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W czasie wykładów student zapoznawany jest z teorią estymacji parametrów genetycznych i metodami predykcji wartości hodowlanej zwierząt oraz metodami oceny efektywności pracy hodowlanej. W czasie ćwiczeń student nabywa umiejetności estymacji parametrów genetycznych, predykcji wartości hodowlanej i oceny trendu genetycznego.

Strona przedmiotu
BZO-SE>HB2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Aspekty organizacyjne hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

Strona przedmiotu
BZO-SE>AHaW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy: higieny zwierząt, dobrostanu zwierząt, warunków mikroklimatycznych (promieniowanie UV, oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza, ruch powietrza, szkodliwe domieszki gazowe, zapylenie, hałas), warunków środowiskowych w budynkach dla zwierząt (wentylacja, bilans cieplny budynków inwentarskich, ciepłochronność i funkcjonalność legowisk dla zwierząt), systemów utrzymania zwierząt gospodarskich uwzględniające aspekty dobrostanu, bioasekuracji, higieny i ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
BZO-SE>ANaFS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach aktualnie stosowanych systemów żywienia omówione zostaną bytowe oraz produkcyjne potrzeby zwierząt hodowlanych w zależności od gatunku, masy ciała, wieku czy kierunku użytkowania oraz zasady ich pokrywania paszami o znanej wartości pokarmowej Przedstawione będą podstawy aktualnych systemów wartościowania pasz.Zaprezentowane będą zagadnienia zaburzeń metabolicznych u zwierząt na tle żywieniowym. Omówione zostaną podstawowe rodzaje pasz, ich charakterystyka, zastosowane w żywieniu różnych gatunków zwierząt z uwzględniające ich specyficznego wpływu na fizjologię, produkcyjność oraz ekonomikę żywienia. Przedstawione zostaną zagadnienia relacji między żywieniem z jakością produktu zwierzęcego a także z żywieniowymi możliwościami ograniczenia obciążenia środowiska wynikającego z hodowli zwierząt.

Strona przedmiotu
BZO-SE>PAW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Profilaktyka immunologiczna, wybrane choroby szczeniąt i kociąt, opieka nad zwierzętami w okresie neonatalnym, starszymi, najczęściej występujące choroby niezakaźne i zakaźne zwierząt mięsożernych, gryzoni i zajęczaków, predyspozycje gatunkowe i rasowe do chorób, zaburzenia behawioralne, warunki chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych i egzotycznych, podstawowe badania diagnostyczne oceniające przydatność do hodowli, opieka nad zwierzętami chorymi, zasady profilaktyki zwierząt wolnożyjących w warunkach hodowli zamkniętych, zasady przemieszczania się zwierząt wewnątrz UE i krajów trzecich, transport zwierząt wolnożyjących.

Strona przedmiotu
BZO-SE>AWZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i zadaniami ogrodów zoologicznych w Polsce i na świecie. Program zajęć uwzględnia kryteria oceny dobrostanu, warunki utrzymania, jak również niezbędne zasady umożliwiajce zwierzętom wyrażanie naturalnego behawioru w hodowli zamkniętej. Omówione zostaną także wybrane akty prawne dotyczące ogrodów zoologicznych i zwierzyńców. Przedmiot jest uzupełniony o zajęcia terenowe w wybranych ośrodkach polskich (ZOO Wrocław, ZOO Opole) oraz zagranicznych (ZOO Dvur Kralove, Czechy).

Strona przedmiotu
BZO-SE>ZTBMwHZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zastosowaniem technik biologii molekularnej w hodowli zwierząt (reakcja PCR, sekwencjonowanie DNA, Real-time PCR, mikromacierze).

Strona przedmiotu
BZO-SE>Akwakultura brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot Akwakultura dotyczy tematyki akwakultury na świecie i w Polsce.

Strona przedmiotu
BZO-SE>AKWARYST brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot opisuje zasady funkcjonowania nowoczesnej akwarystyki.

Strona przedmiotu
BZO-SE>FŚW brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawy ekologiczne życia zwierząt w śródlądowych wodach płynących i stojących oraz wybranych rejonach mórz i oceanów, uwzględniając współczesne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i koniecznością ochrony niektórych gatunków zwierząt wodnych.

Strona przedmiotu
BZO-SE>PRZG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące specyfikę naturalnej reprodukcji zwierząt z gromad: ssaków, ptaków i ryb.

Strona przedmiotu
BZO-SE>BASTAT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Kurs zawiera elementy statystyki opisowej (średnie klasyczne, mediana, modalna, miary rozproszenia, momenty), zagadnienia estymacji (estymacja punktowa, estymacja przedziałowa), weryfikacja hipotez (parametryczne testy istotności, testy zgodności), korelacja i regresja (współczynnik korelacji, współczynnik korelacji rang, współczynnik regresji, regresja prosta i regresja wieloraka), analiza wariancji (klasyfikacja jednoczynnikowa i wieloczynnikowa, test F).

Strona przedmiotu
BZO-SE>Ewolucjonizm brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Ewolucjonizm - nauka ogólno biologiczna. Jej zadaniem jest poznanie praw i prawidlowosci historycznego rozwoju swiata organicznego w ciągu historii geologicznej ziemi. Ewolucja dysponuje hipotezami, ideami i realnymi faktami, pozwola poznać czynniki i mechanizmy zaawansowanych zmian w przyrodzie. Teoria ewolucji proponuje kompleks woobrazeń, dopuszczalnosci i metod w celuprognozowanie wydarzeń i zjawisk w srodowisku abiotycznym i biotycznym.

Strona przedmiotu
BZO-SE>ZZG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące analizę rodzajów zachowań i mechanizmy nimi sterujące u zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
BZO-SE>BiolActivSub brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną właściwości substancji biologicznie czynnych i dodatki paszowe, ich klasyfikacja i zawartość w surowcach paszowych, mechanizm działania biologicznego, sposób dawkowania oraz korzyści wynikające z ich stosowania, a także zagrożenie dla ludzi i zwierząt wynikające z niewłaściwego ich użycia. Przedstawiony zostanie aktualny ich wykaz i wymogi dotyczące rejestracji dodatków. Zostaną wskazane potrzeby ich stosowania z uwzględnieniem rodzaju i jakości surowców, stosowanej technologii przygotowania i przetwarzania pasz, stanu zdrowia, warunków środowiskowych oraz wymagań konsumentów w zakresie produktów zwierzęcych stosowanych w żywieniu człowieka (mięso, mleko, jaja).

Strona przedmiotu
BZO-SE>BiGZŁ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzoną w Polsce gospodarką łowiecką, jako elementem ochrony przyrody. Tematyka zajęć obejmuje historię i zadania polskiego łowiectwa oraz wiedzę z zakresu biologii zwierzyny łownej i dziko żyjącej w Polsce, w tym podstawowych chorób zoonotycznych tych zwierząt. Program przedmiotu uzupełniają zajęcia praktyczne (terenowe) organizowane w tematycznych ośrodkach łowieckich, gdzie studenci mają możliwość poznać podstawy hodowli zwierząt łownych oraz ich rehabilitacji, a także posługiwania się podstawowymi urządzeniami łowieckimi.

Strona przedmiotu
BZO-SE>BIOSTAT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot przybliża podstawowe pojęcia statystyczne, testy statystyczne oraz techniki modelowania danych.

Strona przedmiotu
BZO-SE>BRDG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące zastosowanie nienaturalnych metod w reprodukcji zwierząt przedstawicieli: ssaków, ptaków i ryb.

Strona przedmiotu
BZO-SE>Botanika brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Morfologia roślin. Budowa i pochodzenie organów roślinnych oraz ich modyfikacje. Sposoby rozmnażania się roślin. Podstawy systematyki roślin. Charakterystyka wybranych ważniejszych rodzin z gromady okrytozalążkowych. Budowa mikroskopu optycznego. Zasady mikroskopowania. Zasady sporządzania preparatów mikroskopowych. Zasady wykonywania rysunków schematycznych. Budowa komórki roślinnej. Budowa i funkcje tkanek roślinnych. Podstawy anatomii roślin.

Strona przedmiotu
BZO-SE>HOZWAM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach realizowanego przedmiotu student poznaje gatunki zwierząt towarzyszących, wymagania i specyficzne warunki hodowli. Podczas zajęć projektuje własną hodowlę wybranego gatunku oraz uczestniczy w wystawach zwierząt towarzyszących.

Strona przedmiotu
BZO-SE>CBH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Chów z elementami hodowli bydła. Technologiczne aspekty produkcji mleka i mięsa wołowego.

Strona przedmiotu
BZO-SE>SIWH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Kurs opisuje najczęściej używane aplikacje informatyczne stosowanie do danych pochodzących od zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
BZO-SE>IwS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze zbiorami danych występujacych w hodowli zwierząt i roślin oraz zapoznać ich z podstawowymi metodami analizy takich danych przy pomocy najpopularniejszych pakietów statystycznych.

Strona przedmiotu
BZO-SE>KiF brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z szerokim aspektem hodowli psów i kotów. Studenci realizują zajęcia w terenie podczas wystawy psów oraz w schronisku dla zwierząt.

Strona przedmiotu
BZO-SE>ETA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Praktyczne poznanie zależności panujących w ekosystemach lądowych na wybranych przykładach.

Strona przedmiotu
BZO-SE>OŚ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Zagrożenia środowiska powodowane przez zanieczyszczenia.

Strona przedmiotu
BZO-SE>EiDK brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe metody badań etologicznych. Zajęcia uwzględniają zagadnienia: popędy, instynkty, odruchy i zmysły w kontekście zachowań koni. Student zapoznaje się z naturalnymi formami zachowań koni, a także uczy się o wpływie człowieka na niektóre formy ich zachowań. Tematyka zajęć również uwzględnia organizację społeczną koni – hierarchia w stadzie, a także różne formy zachowania koni: agresywne, samozachowawcze i chorobowe. Przedstawione jest zachowanie się koni w kontekście ich dobrostanu i zmienność cech psychicznych zachowania się koni związana z hodowlą i użytkowaniem (stereotypie).

Strona przedmiotu
BZO-SE>GR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Całokształt działalności gospodarczej związanej z rybactwem śródlądowym.

Strona przedmiotu
BZO-SE>PŻZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Istotą tego kursu jest przedstawienie najwazniejszych związków achemicznych z jednej strony wchodzących w skład ciało zwierząt i mających istotne znaczenie fizjologiczne a z drugiej strony skład pasz będących dostarczycielem tychże adekwatnie do potrzeb zwierząt. Wartość pokarmowa pasz jest m.inn. determinowana ilością , rodzajem i wzajemnymi proporcjami tych związków.

Strona przedmiotu
BZO-SE>OŻK brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Kurs obejmuje szczegółowe informacje na temat budowy przewodu pokarmowego koni, fizjologii trawienia a także charakterystykę wybranych komponentów paszowych i pasz stosowanych w żywieniu koni. Omówione zostaną zasady doboru pasz, podstawowe zasady żywienia koni w zależności oraz zasady opracowania dawek pokarmowych. Kurs poszerza wiedzę o dodatkach paszowych, ziołach, roślinach trujących oraz wybranych chorobach związanych z nieprawidłowym żywieniem oraz o aktualne trendy w żywieniu koni.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)