Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok, sem.2, zootechnika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok, sem.2, zootechnika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19-Z 2019/20-Z
BZO-AM>ARM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu metod badań na zwierzętach; metod statystycznego opracowania wyników eksperymentów; stosowania w opracowaniu wyników pakietów statystycznych. Osiągnięcie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników.

Strona przedmiotu
BZO-AM>AoMTiAH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zastosowaniem technik biologii molekularnej w hodowli zwierząt (reakcja PCR, sekwencjonowanie DNA, Real-time PCR, mikromacierze).

Strona przedmiotu
BZO-AM>BAS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną właściwości substancji biologicznie czynnych i dodatki paszowe, ich klasyfikacja i zawartość w surowcach paszowych, mechanizm działania biologicznego, sposób dawkowania oraz korzyści wynikające z ich stosowania, a także zagrożenie dla ludzi i zwierząt wynikające z niewłaściwego ich użycia. Przedstawiony zostanie aktualny ich wykaz i wymogi dotyczące rejestracji dodatków. Zostaną wskazane potrzeby ich stosowania z uwzględnieniem rodzaju i jakości surowców, stosowanej technologii przygotowania i przetwarzania pasz, stanu zdrowia, warunków środowiskowych oraz wymagań konsumentów w zakresie produktów zwierzęcych stosowanych w żywieniu człowieka (mięso, mleko, jaja).

Strona przedmiotu
BZO-AM>DS(II)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowujące do poprawnego napisania pracy magisterskiej oraz jej obrony.

Strona przedmiotu
BZO-AM>MLPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest podstawą dla hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
BZO-AM>PEMoFRA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzić studenta w zagadnienia produkcji zwierzęcej widziane kompleksowo w łańcuchu troficznym (gleba, rośliny, zwierzęta, konsument) z perspektywy rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego i biodynamicznego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)