Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
BBL/BŚ-SE>BIOIN brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Organizmy bioindykacyjne - rośliny, bezkręgowce, kręgowce, tworzenie indeksów biologicznych, indeksy biologiczne, obliczanie indeksów biologicznych, biotesty laboratoryjne

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>EKEWOL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Procesowi ewolucji ulegają wszystki wydarzenia abiotyczno-biotyczne, koncowym wynikiem których jest przejaw entropii i antyentropii. Te procesy zawsze przebiegają wzajemnie zaleznie, ukierunkowano i przy wpływie tez wzajemnie zaleznych czynników i mechanizmów. Na te stosynki opiera sie podstawowe prawo biologiczne - ze ewolucja biologiczna jest mozliwa tylko na podstawie srodowiska abiotycznego i na podstawie relacje miedzy organizmami. Ostatnie jest scharakteryzowane jako bechawior.

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>HYDRO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Hydrobiologia jako dział ekologii zajmujący się środowiskiem wodnym. Bada i opisuje właściwości środowisk wodnych i organizmy wodne, warunki życia, produktywność wód. Zajmuje się jakością wody dla potrzeb gospodarczych, w tym dla potrzeb rybactwa. Wskazuje sposoby poprawy jakości wód powierzchniowych i ochrony przed zanieczyszczeniami.

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>TERIOL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Kurs obejmuje charakterystykę poszczególnych rzędów ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w Polsce, wraz z ich statusem ochronnym, rolą w ekosystemach oraz procedurami uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie badań.

Omawiane są także metody badań poszczególnych rzędów ssaków, w tym metody ich chwytania i znakowania. Praktyczna częśc kursu obejmuje radiotelemetrię, programowanie i zastosowanie logerów termiczno/wilgotnościowych.

W części terenowej przewidziany jest praktyczny kurs radiotelemetrii i oznaczanie wybranych gatunków.

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>NTSFZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Współczesne poglądy na temat pochodzenia Metazoa; hipotezy na temat klasyfikacji organizmów zwierzęcych; delimitacja gatunków - teoria i praktyka; gatunki kryptyczne; plastyczność fenotypowa; zastosowanie metody konsensusowej w diagnozowaniu gatunków; jakie fragmenty DNA świadczą o filogenezie?; wykorzystanie antycznego DNA w badaniach filogenetycznych; rola filogeografii w formułowaniu poglądów nt. filogenezy grup.

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>BIORIZR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Znaczenie bioróżnorodności flory. Elementy i podelementy kierunkowe we florze Polski. Wyjątkowość flory Polski na tle innych krajów Europy. Cele i praktyczne zastosowanie fitosocjologii. Podstawowe definicje związane z fitosocjologią. Struktura zbiorowisk roślinnych. Podstawy syntaksonomii. Kategorie syntaksonomiczne. Gatunki charakterystyczne, wyróżniające i towarzyszące. Zasady konstruowania tabel fitosocjologicznych. Metody wykonywania zdjęć fitosocjologicznych. Metoda Braun-Blanqueta i jej wykorzystanie w badaniach roślinności, inwentaryzacjach i ekspertyzach przyrodniczych. Regiony geobotaniczne Polski. Klasyfikacja i przegląd wybranych zbiorowisk roślinnych Polski i ich ogólna charakterystyka. Wpływ roślin inwazyjnych na florę i zbiorowiska roślinne.

Strona przedmiotu
BBL/BŚ-SE>NTGENP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Analizie i dyskusji poddane zostaną najnowsze osiągnięcia genetyki populacyjnej i odniesione do klasycznych analiz populacyjnych. Aktualne i przyszłościowe wyzwania stojące przed metodami obliczeniowymi stosowanymi w genetyce populacyjnej, jak również modele i techniki pozwalające na maksymalizowanie pozyskiwania informacji z wielkoskalowych zbiorów danych molekularnych omówione zostaną w oparciu o analizę najnowszych publikacji naukowych z tego zakresu.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)