Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
BBL-SE>AQUA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy tematyki akwakultury na świecie i w Polsce.

Strona przedmiotu
BBL-SE>SEMLIC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przygotowanie do stworzenia pracy licencjackiej. Nauka prawidłowego formułowania tematu i układu pracy. Ćwiczenie redagowania tekstu. Praktykowanie umiejętności prawidłowego doboru i przywoływania źródeł wiedzy.Weryfikacja własnych planów tworzenia pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BBIOINF brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot przybliża historię bioinformatyki, publiczne bazy danych bioinformatycznych oraz najbardziej popularne kierunki badań prowadzonych w bioinformatyce.

Strona przedmiotu
BBL-SE>PPAL brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Paleontologia nalezy do nauk prawie ogólno biologicznych. Pozwola na poznanie rozwoju historycznego organizmów od początku ich powstawania do dziś. Te dane są oparte na szczątkach (skamieniałóściach) z mozliwoscią ich badań morfologicznych w porównaniu z wymarłymi i współczesnymi formami. To daje podstawy do poznania filogenezy taksonow i ewolucji biocenoz.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BEHAN brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące analizę rodzajów zachowań i mechanizmy nimi sterujące u wybranych gatunków zwierząt (ssaków i ptaków)

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIOFLO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Poznanie bioróżnorodności gatunków roślin występujących w najbliższym otoczeniu człowieka. Rozróżnianie pospolitych gatunków roślin i ich cech diagnostycznych. Biegłe posługiwanie się kluczami do oznaczania roślin bezpośrednio w terenie.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIODIV brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia ogólne związane z bioróżnorodnością.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIOF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

prezentacja wybranych zagadnień z dziedziny bioinformatyki

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIPER brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Podstawy języka programowania Perl w środowisku linii komend systemu operacyjnego Linux z uwzględnieniem aplikacji biologicznych.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIOTAR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące zastosowanie nienaturalnych metod w reprodukcji zwierząt przedstawicieli: ssaków, ptaków i ryb

Strona przedmiotu
BBL-SE>BDDEVH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Poznanie etapów rozwoju prenatalnego człowieka oraz możliwych wad wrodzonych powstałych podczas jego nieprawidłowego rozwoju.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BIOKOM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Biologia komórek pro- i eukariotycznych, współzależności między komórkami w różnego typu organizmach.

Strona przedmiotu
BBL-SE>COMGEN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu, student zapozna się z nowymi metodami analizy porównawczej genomów jądrowych i mitochondrialnych.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BROZW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące rozwoju organizmów oraz molekularnych mechanizmów warunkujących te procesy.

Strona przedmiotu
BBL-SE>ECOP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W czasie kursu studenci poznają mechanizmy adaptacji fizjologicznych roślin i zwierząt do warunków środowiskowych. W praktycznej cześci kursu mają możliwość przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych dotyczących regulacji metabolizmu oraz procesów wzrostowych roślin oraz zapoznania się z metodami pomiarów metabolizmu zwierząt w warunkach naturalnych i laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
BBL-SE>ETKO brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe metody badań etologicznych. Zajęcia uwzględniają zagadnienia: popędy, instynkty, odruchy i zmysły w kontekście zachowań koni. Student zapoznaje się z naturalnymi formami zachowań koni, a także uczy się o wpływie człowieka na niektóre formy ich zachowań. Tematyka zajęć również uwzględnia organizację społeczną koni - hierarchia w stadzie, a także różne formy zachowania koni: agresywne, samozachowawcze i chorobowe. Przedstawione jest zachowanie się koni w kontekście ich dobrostanu i zmienność cech psychicznych zachowania się koni związana z hodowlą i użytkowaniem (stereotypie).

Strona przedmiotu
BBL-SE>EVPALE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Paleontologia nalezy do nauk prawie ogólno biologicznych. Pozwola na poznanie rozwoju historycznego organizmów od początku ich powstawania do dziś. Te dane są oparte na szczątkach (skamieniałóściach) z mozliwoscią ich badań morfologicznych w porównaniu z wymarłymi i współczesnymi formami. To daje podstawy do poznania filogenezy taksonow i ewolucji biocenoz.

Strona przedmiotu
BBL-SE>EWOL brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Ewolucjonizm - nauka ogólno biologiczna. Jej zadaniem jest poznanie praw i prawidlowosci historycznego rozwoju swiata organicznego w ciągu historii geologicznej ziemi. Ewolucja dysponuje hipotezami, ideami i realnymi faktami, pozwola poznać czynniki i mechanizmy zaawansowanych zmian w przyrodzie. Teoria ewolucji proponuje kompleks woobrazeń, dopuszczalnosci i metod w celuprognozowanie wydarzeń i zjawisk w srodowisku abiotycznym i biotycznym.

Strona przedmiotu
BBL-SE>EKOLOG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Student w czasie kursu nabywa wiedzę z zakresu struktury i mechanizmów funkcjonowania układów biologicznych na poziomie populacji, biocenozy, ekosystemu, krajobrazu i biosfery. Nabywa umiejetność określania wzajemnych relacji między organizmami i ich środowiskiem, roli człowieka w procesach kształtowania środowiska, oraz potrafi zastosować prawa ekologii w ochronie środowiska i przyrody.

Strona przedmiotu
BBL-SE>GENET brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia dotyczące szeroko pojętej genetyki klasycznej.

Strona przedmiotu
BBL-SE>HUMGEN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Genom człowieka, mutacje genowe i aberracje chromosomowe, klasyfikacja chorób genetycznych człowieka; poradnictwo genetyczne, metody wykrywania mutacji, terapia genowa, dysmorfologia człowieka.

Strona przedmiotu
BBL-SE>ZOOL1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka organizmów jednokomórkowych (Protista) i zwierząt (Animalia), pochodzenie, środowisko życia; podstawy klasyfikacji, systematyki i filogenezy; budowa i funkcje życiowe; cykle życiowe; ontogeneza i filogeneza; teorie dotyczące powstania zwierząt wielokomórkowych; przegląd systematyczny pierwotniaków (Protista) i zwierząt bezkręgowych, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej (I cz. - Animalia:Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertea, Blastocoelomata).

Charakterystyka metod odławiania bezkręgowców (metody jakościowe i ilościowe). Ekstrakcja bezkręgowców z prób glebowych w aparatach Tullgrena. Odławianie metodą bezpośrednią (na upatrzonego) i przy użyciu czerpaka entomologicznego. Sortowanie i oznaczanie materiału przy użyciu sprzętu optycznego.

Strona przedmiotu
BBL-SE>ZOOL2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Charakterystyka głównych taksonów Protostomia i bekręgowych Deuterostomia; przegląd systematyczny zwierząt bezkręgowych, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej (II cz. - Animalia: Annelida, Sipuncula, Echiura, Arthropoda, Mollusca, bezkręgowe Deuterostomia). Rozpoznawanie bezkręgowców w terenie. Sortowanie i oznaczanie materiału przy użyciu sprzętu optycznego oraz kluczy do oznaczania.

Strona przedmiotu
BBL-SE>MOLBIOL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Wstęp do genomiki strukturalnej i funkcjonalnej, filogenetyka i ewolucja molekularna, techniki transgenizacji i

klonowania, genoterapia, podstawowe techniki izolacji, rekombinacji oraz analizy DNA, fenomeny biologiczne na przykładzie amyloidoz.

Strona przedmiotu
BBL-SE>MŚR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Monitorowanie środowiska przyrodniczego w zakresie metod obowiazujących z Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
BBL-SE>BEZCYW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami pochodznienia naturalnego oraz antrpogenicznego, jakie występują w XXI wieku. Tematyka zajęć obejmuje zarówno typowe i występujące od lat klęski ekologiczne wywoływane dynamicznymi zjawiskami występującymi w przyrodzie, jak również najnowsze rodzaj zagrożeń związane z czynnikiem ludzkim, w tym terroryzm i bioterroryzm. Wymiernym efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy oraz praktycznych umiejętności analizy i oceny sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Tematyka przedmiotu obejmują nie tylko teoretyczne podstawy występowania, analizowania i przeciwdziałania zagrożeniom, ale jest również uzupełniona zajęciami terenowymi w wybranych ośrodkach państwowych instytucji cywilnych i wojskowych.

Strona przedmiotu
BBL-SE>OCHRPR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Metody ochrony przyrody. Ochrona przyrody w Polsce - zagrożenia dla fauny i flory. Kategorie zagrożeń gatunków według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Zachowania Przyrody (IUCN). Międzynarodowa klasyfikacja i funkcje obszarów chronionych (według IUCN). Ochrona obszarowa, gatunkowa, indywidualna. Czynna ochrona przyrody. Zasady sporządzania planów ochrony. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Program NATURA 2000. Zrównoważony rozwój. Obieg materii i przepływ energii.

Strona przedmiotu
BBL-SE>EKOTR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Podstawowe informacje na temat znaczenia, funkcji i przemian składników pokarmowych diet zwierząt i ludzi. Zapotrzebowanie różnych gatunków i grup zwierząt oraz człowieka na składniki pokarmowe, charakterystyka grup i rodzajów pasz i pożywienia. Żywność ekologiczna, funkcjonalna, biotechnologia żywności, ekologia, rolnictwo ekologiczne ochrona środowiska, specyfika utrzymania i żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Strona przedmiotu
BBL-SE>FIZŻ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

W trakcie trwania kursu student zostanie zapoznany z fizjologicznymi i biochemicznymi podstawami żywienia zwierząt. Omówiony zostanie podział podstawowych składników pokarmowych oraz różnice w sposobie ich wykorzystania przez zwierzęta monogastryczne i przeżuwacze.

Strona przedmiotu
BBL-SE>MORF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
-

Skrócony opis

Morfologia roślin (kwiat, kwiatostany, łodyga, liście, owoce, korzeń). Anatomia roślin (tkanki roślinne, pierwotna i wtórna budowa roślin). Poziomy organizacji morfologicznej roślin. Cechy przystosowawcze roślin do różnych typów siedlisk.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)