Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok, sem.1, zootechnika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok, sem.1, zootechnika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L
BZO-AM>API brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-AM>AWiZG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i zadaniami ogrodów zoologicznych w Polsce i na świecie. Program zajęć uwzględnia kryteria oceny dobrostanu, warunki utrzymania, jak również niezbędne zasady umożliwiajce zwierzętom wyrażanie naturalnego behawioru w hodowli zamkniętej. Omówione zostaną także wybrane akty prawne dotyczące ogrodów zoologicznych i zwierzyńców. Przedmiot jest uzupełniony o zajęcia terenowe w wybranych ośrodkach polskich (ZOO Wrocław, ZOO Opole) oraz zagranicznych (ZOO Dvur Kralove, Czechy).

Strona przedmiotu
BZO-AM>Bioethics brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tezy etyki. Narodziny bioetyki. Źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt.. Eutanazja zwierząt. Etyka badań na zwierzętach. Etyka ochrony gatunków, przyrody, środowiska i własności intelektualne.

Strona przedmiotu
BZO-AM>BiotechReprod brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące zastosowanie nienaturalnych metod w reprodukcji zwierząt przedstawicieli: ssaków, ptaków i ryb.

Strona przedmiotu
BZO-AM>Bioterrorism brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami pochodznienia naturalnego oraz antropogenicznego, jakie występują w XXI wieku. Tematyka zajęć obejmuje najnowsze rodzaje zagrożeń związane z czynnikiem ludzkim, w tym terroryzm i bioterroryzm. Wymiernym efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy oraz praktycznych umiejętności analizy i oceny ryzyka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Tematyka przedmiotu obejmują nie tylko teoretyczne podstawy występowania, analizowania i przeciwdziałania zagrożeniom, ale jest również uzupełniona zajęciami terenowymi w wybranych ośrodkach państwowych instytucji cywilnych i wojskowych.

Strona przedmiotu
BZO-AM>DS(I) brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowujące do poprawnego napisania pracy magisterskiej oraz jej obrony.

Strona przedmiotu
BZO-AM>EFiLB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczy:

SPIWET, TGI 2000, IPPC, kształtowania warunków wewnątrz budynków inwentarskich, projektowanie poszczególnych elementów budynku inwentarskiego, obliczeń poziomów emisji gazów z instalacji służących do chowu zwierząt przy użyciu oprogramowania „Branżowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska”, sporządzania oceny warunków oddziaływania ferm na środowisko.

Strona przedmiotu
BZO-AM>EiAP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunki badawcze współczesnej ergonomii, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna, typy diagnoz ergonomicznych, źródła kosztu biologicznego pracy, czynniki modelujące materialne środowisko pracy, dane antropometryczne – podstawa projektowania stanowisk roboczych, ergonomia pracy umysłowej.

Strona przedmiotu
BZO-AM>MatStat brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża podstawowe pojęcia statystyczne, testy statystyczne oraz techniki modelowania danych.

Strona przedmiotu
BZO-AM>MSaToLF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka kursu obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu żywienia zwierząt gospodarskich, anatomii porównawczej zwierząt gospodarskich w przewodzie pokarmowym, ich funkcji i adaptacji do spożycia określonego rodzaju pasz, wartości odżywczej, jakości, zaleceń i ograniczeń w paszach stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, metod ich przetwarzania i nowoczesnych systemów żywienia zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
BZO-AM>NDiAGaB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nowymi technologiami i nowymi rozwiązaniami w dziedzinie genetyki oraz możliwością ich zastosowania w hodowli zwierząt.

Strona przedmiotu
BZO-AM>TCoFRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Technologiczna charakterystyka surowców paszowych" obejmuje swoją tematyką zajęcia (wyklady i ćwiczenia) z zakresu szczegołowej charakterystyki surowcow i komponentów mieszanek przemyslowych z uwzględnieniem ich wlasciwości fizycznych i technologicznych. Na zajęciach studenci poznają czynniki wplywające na jakość surowców paszowych.

Strona przedmiotu
BZO-AM>PPDaCN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu studenci zapoznani zostaną z fizjologicznymi podstawami żywienia psów i kotów, metodyami wytwarzania karm dla tej grupy zwierząt (karmy komercyjne vs. home made); podziałem surowców wykorzystywanych przy wytwarzaniu karm oraz żywieniowym metodom zapobiegania chorobom, które u swoich podstaw mają błęedy żywieniowe.

Strona przedmiotu
BZO-AM>WOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy chowu i hodowli wybranych gatunków ryb.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)