Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - biologia człowieka, st. ii-go stopnia (mgr) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - biologia człowieka, st. ii-go stopnia (mgr)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19-Z 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z
BBC-SM>ANMOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres i cele badawcze morfologii. Kształt narządu lub cechy, jako wynik oddziaływania czynników endo i egzogennych. Morfologia porównawcza cechy ciała ludzkiego w onto i filogenezie. Zmienność kształtu części ciała człowieka w porównaniu z przedstawicielami Pongide. Cechy somatoskopijne głowy - morfologia ust, nosa, małżowiny usznej i tęczówki oka. Morfologia listewek skórnych.

Strona przedmiotu
BBC-SM>BIOET brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia: bioetyka, etyka medyczna, etyka środowiskowa, zagadnienie eutanazja, dylematy związane z zapłodnieniem in vitro, leczenie vs poprawianie jakości życia ludzkiego przy użyciu inżynierii genetycznej, zagadnienie eugeniki. Etyka badań na zwierzętach. Etyka ochrony gatunków, przyrody, środowiska i własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
BBC-SM>BIOMECH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie funkcjonalnych i strukturalnych właściwości aparatu ruchu oraz jego wytrzymałości mechanicznej. Omówienie mechaniki ruchów stawów ciała ludzkiego pod wpływem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych. Przedstawienie czynników modelujących postawę stojącą oraz warunkujących biomechanikę chodu.

Strona przedmiotu
BBC-SM>BPRiS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest przekazanie wiedzy na temat etapów rozwoju człowieka i czynników warunkujących jego prawidłowy przebieg oraz czynników zaburzających prawidłowy przebieg ontogenezy. Nabycie umiejętności oceny poziomu zaawansowania w rozwoju osobnika na tle populacji. Zapoznanie z teoriami starzenia i przebiegiem zmian inwolucyjnych.

Strona przedmiotu
BBC-SM>FIZJPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie uwarunkowań funkcjonalnych poszczególnych układów wielonarządowych organizmu człowieka w zróżnicowanych warunkach środowiska pracy i przy różnym poziomie wysiłku fizycznego. Przedstawienie zasad kształtowania procesu pracy w celu obniżenia kosztu biologicznego funkcjonowania organizmu. Omówienie metod skutecznego wypoczynku biernego i czynnego.

Strona przedmiotu
BBC-SM>LIPNL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z liposomowymi nośnikami leków.

Strona przedmiotu
BBC-SM>MEDS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami sądowo-lekarskiego badania zwłok, ustalania przyczyn i okoliczności zgonu oraz właściwego zabezpieczania materiału biologicznego.

Strona przedmiotu
BBC-SM>NEUR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem układu nerwowego u ludzi i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem centralnego układu nerwowego (CUN), w tym podstaw powstawania mechanizmów psychicznych. Podczas zajęć studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie anatomi i fizjologii układu nerwowego oraz najnowszych technik obrazowania i diagnozowania CUN. Program przedmiotu uzupełniają zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci mają okazję samodzielnie obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i diagnostyczną (m.in. elektroencefalografy (EEG), mikroskopy), jak również rozwijają własną sieć połączeń nerwowych poprzez udostępniane przez prowadzącego najnowsze gry komputerowe (typ Biofeedback).

Strona przedmiotu
BBC-SM>PEPID brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia to nauka o rozpowszechnieniu i o czynnikach warunkujących występowanie związanych ze zdrowiem, stanów lub zdarzeń w określonych populacjach oraz jako dyscyplina służąca do kontroli problemów zdrowotnych. W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z epidemiologii oraz poznają metody oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji. Przekazana zostanie wiedza o problemach zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Poznają również przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się nieprawidłowości zdrowotnych.

Strona przedmiotu
BBC-SM>PMARK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci na zajęciach poznają zasady orientacji marketingowej . Określony zostanie marketing ekologiczny w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw oraz pozyskiwania środków na realizację, przy kontroli działań marketingowych.

Strona przedmiotu
BBC-SM>PAPBS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie studentów w problematykę opiniowania w różnych rodzajach postępowań (postępowaniu karnym, a także cywilnym i administracyjnym), na tle ukazania podstawowych zasad tych postępowań i roli w nich biegłych. Zapoznanie studentów ze strukturą i elementami formalnymi opinii biegłego, a także nauczenie ich posługiwania się terminologią prawniczą w stopniu niezbędnym do sporządzenia opinii.

Strona przedmiotu
BBC-SM>RZWZM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

brak danych

Strona przedmiotu
BBC-SM>TSZKIEL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody badań szczątków kostnych; możliwości szacowania przyżyciowego wyglądu osobnika. Wyznaczniki stresu fizjologicznego. Badania DNA w materiale kostnym. Pierwiastki śladowe w kościach. Badania grobów ciałopalnych. Paleopatologia. Metody badań wykopaliskowych.

Strona przedmiotu
BBC-SM>THIPSTAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest zapoznanie studentów z metodami i możliwościami prawidłowego zebrania materiału badawczego, jego analizy i oceny wyników danych doświadczalnych i obserwacji terenowych przy wykorzystaniu komputerowych pakietów statystycznych z uwzględnieniem możliwych źródeł błędów oraz właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników. Student będzie potrafił ze zrozumieniem zastosować właściwe procedury dla oceny istotności badanych zjawisk i rzetelnie ocenić obserwowane prawidłowości.

Strona przedmiotu
BBC-SM>WGC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie różnych wad wrodzonych powstałych podczas nieprawidłowego rozwoju prenatalnego człowieka.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)