Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z
BBC-SL>ARCH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie archeologii, historia archeologii i jej rola wśród innych nauk przyrodniczych i humanistycznych. Specjalizacje w archeologii, podział chronologiczny dziejów ludzkich, migracje gatunku ludzkiego, wierzenia, sztuka, rzemiosło. Kultury archeologiczne na ziemiach polskich od pojawienia się człowieka do powstania Państwa Polskiego. Archeologia jako nauka historyczna – jej rola w badaniach nad średniowieczem, nowożytnością i czasami współczesnymi. Rola archeologii w badaniach przyrodniczych i kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
BBC-SL>ARCHKR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie roli archeologii wśród nauk sądowych, ukazanie płaszczyzny wspólnych badań (w szczególności groby ofiar zdarzeń kryminalnych) i przybliżenie metod i efektów pracy archeologów sądowych. Przybliżone zostaną również uwarunkowania prawne pracy archeologa – biegłego sądowego oraz zasady współpracy z organami procesowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie potrzeb, możliwości i efektów współpracy interdyscyplinarnej w badaniach kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
BBC-SL>BRCZŁ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje tematykę związaną z poszczególnymi etapami rozwoju ontogenetycznego człowieka od poczęcia do śmierci. Poruszane są aspekty rozwojowe poszczególnych narządów oraz działanie czynników wpływających na rozwój człowieka oraz jego kondycję biologiczną i stan zdrowia.

Strona przedmiotu
BBC-SL>BIOMET brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ stanu pogody na z funkcjonowanie zwierząt i ludzi oraz ich przystosowanie do tych warunków. Zapoznanie z czynnikami klimatotwórczymi.

Strona przedmiotu
BBC-SL>EKCZŁ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie różnych mierników stresu fizjologicznego (biologicznych i demograficznych) i możliwości ich zastosowania do oceny kondycji biologicznej populacji żyjących i paleopopulacji. Znajomość wybranych czynników kształtujących cechy populacji ludzkich w przeszłości ewolucyjnej i obecnie. Umiejętność oceny kondycji biologicznej populacji i wyznaczników stresu fizjologicznego i na tej podstawie umiejętność oszacowania warunków bytowych oraz statusu społeczno-ekonomicznego (szczególnie paleopopulacji).

Strona przedmiotu
BBC-SL>EKIOCHŚR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w czasie kursu nabywa wiedzę z zakresu struktury i mechanizmów funkcjonowania układów biologicznych na poziomie populacji, biocenozy, ekosystemu, krajobrazu i biosfery. Nabywa umiejetność określania wzajemnych relacji między organizmami i ich środowiskiem, roli człowieka w procesach kształtowania środowiska, oraz potrafi zastosować prawa ekologii w ochronie środowiska i przyrody.

Strona przedmiotu
BBC-SL>ERGO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunki badawcze współczesnej ergonomii, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna, typy diagnoz ergonomicznych, źródła kosztu biologicznego pracy, czynniki modelujące materialne środowisko pracy, dane antropometryczne – podstawa projektowania stanowisk roboczych, ergonomia pracy umysłowej.

Strona przedmiotu
BBC-SL>PALE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Paleontologia nalezy do nauk prawie ogólno biologicznych. Pozwola na poznanie rozwoju historycznego organizmów od początku ich powstawania do dziś. Te dane są oparte na szczątkach (skamieniałóściach) z mozliwoscią ich badań morfologicznych w porównaniu z wymarłymi i współczesnymi formami. To daje podstawy do poznania filogenezy taksonow i ewolucji biocenoz.

Strona przedmiotu
BBC-SL>PODANTR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie teoretycznych koncepcji i modeli motoryczności człowieka.Charakterystyka rozwoju rodowego i osobniczego zdolności ruchowych i motoryczności oraz wybranych cech morfologicznych, anatomicznych i fizjologicznych związanych z ruchem i motorycznością. Znajomość i umiejętność wykonania wybranych testów sprawności, wydolności fizycznej oraz pomiarów antropologicznych w kontroli efektów treningu. Rozumienie i docenianie wpływu aktywności fizycznej na ludzkie zdrowie – kształtowanie postaw i prozdrowotnego stylu życia u studentów.

Strona przedmiotu
BBC-SL>PRAKT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest umożliwienie studentom możliwości kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych i współpracujących z szeroko pojętą biologią człowieka (antropologią fizyczną). Student ma możność zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem tych instytucji: ich cele, struktura, program i zakres działania, dostępność zawodowa, itd. Student zdobywa i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin współpracujących z antropologią, poszerza wiedze fachową w specjalistycznych placówkach wykorzystujących nowe technologie. Program praktyk służy skojarzeniu zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką.

Strona przedmiotu
BBC-SM>PRAKT brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest umożliwienie studentom możliwości kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych i współpracujących z szeroko pojętą biologią człowieka (antropologią fizyczną). Student ma możność zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem tych instytucji: ich cele, struktura, program i zakres działania, dostępność zawodowa, itd. Student zdobywa i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin współpracujących z antropologią, poszerza wiedze fachową w specjalistycznych placówkach wykorzystujących nowe technologie. Program praktyk służy skojarzeniu zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką.

Strona przedmiotu
BBC-SL>PZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie specyficznych dla grup systematycznych metod utrwalania i preparacji zwierząt oraz metod ekspozycji, ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych.

Strona przedmiotu
BBC-SL>WF2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)