Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patofizjologia NŻD-SML>1561.2
Reguły punktacji przedmiotu

NŻD-SM - żywienie człowieka i dietetyka
NŻD-SML - żywienie człowieka i dietetyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NŻD-SM
żywienie człowieka i dietetyka
NŻD-SML
żywienie człowieka i dietetyka
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2020/21-L - 2021/22-L)
1
(2020/21-L - 2021/22-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)