Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Slaughter Animals and Meat Hygiene II MWW-AJ>Slaughter2
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
2
(2012/13-L - 2012/13-L)
2
(2013/14-L - 2013/14-L)
2
(2014/15-L - 2014/15-L)
2
(2015/16-L - 2015/16-L)
2
(2016/17-L - 2016/17-L)
2
(2017/18-L - 2017/18-L)
2
(2018/19-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)