Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo II IIB-SM>1881.1
Reguły punktacji przedmiotu

IIB-SM - inżynieria bezpieczeństwa, st. II-go stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IIB-SM
inżynieria bezpieczeństwa, st. II-go stopnia
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
2
(2022/23-L - ...)
2
(2020/21-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)