Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne ćwiczenia terenowe IGW-SM>2360.1
Reguły punktacji przedmiotu

IGW-SM - inżynieria i gospodarka wodna, st. II-go stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IGW-SM
inżynieria i gospodarka wodna, st. II-go stopnia
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
2
(2022/23-L - ...)
2
(2020/21-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)