Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskowe w produkcji żywności BBŻ-SI>ZŚPRODŻYW
Reguły punktacji przedmiotu

BBŻ-SI - bezpieczeństwo żywności, st. I-go stopnia (inż.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
BBŻ-SI
bezpieczeństwo żywności, st. I-go stopnia (inż.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/20-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)