Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SI>SEM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania,realizacji i pisania prac inżynierskich. Równocześnie na seminarium referowane są przez studentów kolejne części prac.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej przez doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających merytoryczne i formalne wymagania dla prac dyplomowych na studiach przyrodniczych,wyjaśnienie studentom zasad prawa autorskiego,wykształcenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji potrzebnych do pisania prac, kształtowanie świadomości językowej. Na seminarium studenci referują też wyniki pisanych prac inżynierskich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ładyżyński A.: Jak skutecznie studiować, WSZ Edukacja ,Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską, AE, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Student ma elementarną wiedzę z zakresu ochrony własnosci intelektualnej/ test/ S1A_W10.

W zakresie umiejętności:

1. Umie dokumentować wyniki, referować i prezentować ustnie/ referat/ S1A_U02, S1A_U09.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość ważności ciągłego dokształcania się/ referat/ S1A_K01, S1A_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z referowanych części prac dyplomowych (80%), aktywność na zajęciach (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK PRYMON
Prowadzący grup: MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA, MAREK PRYMON
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA, MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA, MAREK PRYMON
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA, MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA
Prowadzący grup: MONIKA PRZYBYLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA
Prowadzący grup: MONIKA PRZYBYLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)