Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Angielski w agrobiznesie i rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SE>AWAIB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielski w agrobiznesie i rolnictwie
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Biologia, Botanika, Agrobiznes, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Fizjologia Roślin, Ekonomia, Produkcja Roślinna

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) Dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W trakcie kursu student pozna fachowe słownictwo w j. angielskim z zakresu genetyki, biotechnologii, hodowli roślin i zwierząt, nasiennictwa, maszynoznawstwa, ochrony środowiska, produkcji roślinnej, ekonomii. Współcześnie angielski to język międzynarodowy, zaś umiejętność porozumiewania się fachowym angielskim, świadczy o profesjonalizmie studenta oraz uczelni go edukującej, otwiera nowe horyzonty i podnosi komfort wyjazdów zagranicznych.

Pełny opis:

Każde pojedyncze ćwiczenia będą się rozpoczynać od wprowadzenia (introduction), sekcji leksykalnej (vocabulary section), czytania (reading), gramatyki (grammar section), uwzględniając także ćwiczenia praktyczne. Słownictwo: szeroki zakres aktywności celem rozwinięcia wiedzy studenta i jej wykorzystania w agrobiznesie, rolnictwie na poziomie akademickim. Omawiane słownictwo (budynki rolnicze - farm buildings, maszyny rolnicze - agricultural machinery, roślinne i zwierzęce produkty - plant and animal products, gleba - soil, woda - water, nasiona - seeds, uprawa roślin - plant growth, zbiory - harvest, zwierzęta domowe - housing animals, przechowywanie - storage, pasza i składniki odżywcze - feed and nutrients, aspekty hodowlane - breeding aspects, ubój - slaughter and przetwórstwo - processing, uprawa – cultivation, sprzęt do uprawy roślin - planting equipment, sprzęt do zbioru roślin - harvest equipment). Podczas kursu nauczyciel będzie uczył studentów w/w fachowego słownictwa w oparciu o umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. D. Martin, L. H. Warren, L. David, R. P. Waldren (2005). Principles of Field Crop Production. Pearson Education (US).

2. K. Stewart (2013). Storey's Guide to Growing Organic Vegetables and Herbs for Market: Site and Crop Selection, Planting, Care and Harvesting, Business Basics. Storey Publishing LLC.

3. B. A. Asmamaw (2013). Enhancing Crop Productivity through In-situ Water Harvesting. LAP Lambert Academic Publishing.

4. M. B. Clarke (2017). Foreign Soil: And Other Stories. Atria Books.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Parkinson (2011). The English Practice of Agriculture. Nabu Press.

2. T. A. Brown (1992). Genetics: A Molecular Approach. Springer.

3. S. H. Howell (1998). Molecular Genetics of Plant Development. Cambridge University Press.

4. A. Slater, N. Scott, M. Fowler (2003). Plant Biotechnology. The Genetic Manipulation of Plants. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Uczestnik kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu fachowego słownictwa w j. angielskim, zaś szeroka gama ćwiczeń, uwzględniając mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie poszerzy umiejętności językowe studenta z zakresu agrobiznesu i rolnictwa.

2. Student rozumie potrzebę zgłębienia fachowego j. angielskiego i jest świadom jego praktycznego zastosowania.

W zakresie umiejętności:

1. Student pozyskuje fachowe słownictwo z zakresu rolnictwa i agrobiznesu z literatury anglojęzycznej, jest w stanie wykorzystać informacje z baz danych i odpowiednio je zinterpretować.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student jest świadomy znaczenia fachowego j. angielskiego, jego zastosowania we współczesnym świecie, potrafi komunikować się bez barier z obcokrajowcami (rolnikami, przedstawicielami branż hodowlano-nasiennych), przeprowadzać transakcje biznesowe z obcymi firmami rolniczymi, odczuwa potrzebę poszerzenia kompetencji językowych, potrafi działać kreatywnie i współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładów 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/ 19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)