Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty inżynierii rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>WIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty inżynierii rolniczej
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Na wykłady zostają zaproszone osoby, którzy reprezentują przedsiębiorczość i samorząd. Przedstawiają oni różne drogi recepty dojścia do sukcesów zawodowych w firmie lub jednostce budżetowej.

Pełny opis:

Treści kształcenia zależą od prezentowanych tematów przez zaproszonych wykładowców – gości z obszaru administracji państwowej i samorządowej, menadżerów i członków zarządów i właścicieli firm. Prowadzone przez nich zajęcia związane są z metodyką pozyskania etatu, kształtowaniem własnego wizerunku w firmie i etapów awansu. Dotyczą szeroko pojętego zarządzania firmą, strategii rozwoju, zagrożeniach i szansach. Często na własnych przykładach prelegentów śledzone są ścieżki powstania i rozwoju własnych firm lub grup producenckich. Podnoszona jest specyfika i pragmatyka zawodowa.

Literatura:

Kopmeyer M. 2015. Źródła inspiracji. Bellona. Warszawa

Kopmeyer M. 2015. Zdobywanie fortuny. Bellona. Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. ma elementarną wiedzę w zakresie prawa, ekonomii, / TR_P6S_WK02

2. ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości / TR_P6S_WK08

W zakresie umiejętności:

1. potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje (z zakresu studiowanego kierunku) z różnych źródeł / TR_P6S_UW01

W zakresie kompetencji społecznych:

1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, / TR_P6S_KK01

2. ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny identyfikując i rozwiązując problemy związane z wykonywaną pracą, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania dobra ogółu, / TR_P6S_KR01

3. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zna zasady tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości. / TR_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu (100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK, LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK, IRYNA DROZDOVYCH, LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: IRYNA DROZDOVYCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)