Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samojezdne kombajny rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>SKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samojezdne kombajny rolnicze
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki

Skrócony opis:

Teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu obsługi, regulacji i użytkowania samojezdnych kombajnów stosowanych w technice rolniczej. Budowa, sterowanie i regulacje podstawowych podzespołów kombajnów w aspekcie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych zbioru różnych materiałów pochodzenia roślinnego.

Pełny opis:

Teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu obsługi, regulacji i użytkowania samojezdnych kombajnów stosowanych w technice rolniczej. Budowa, sterowanie i regulacje podstawowych podzespołów kombajnów w aspekcie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych zbioru różnych materiałów pochodzenia roślinnego. Klasyczne i hydrostatyczne układy napędowe mechanizmów jezdnych kombajnu oraz stopniowe i bezstopniowe przekładnie napędowe stosowane w kombajnach. Organizacja pracy indywidualnej i zespołowej oraz pracy z uwzględnieniem Global Positioning System. Zagadnienia prawne i zagadnienia z zakresu organizacji i bezpieczeństwa pracy.

Literatura:

1. Marks N. 2012. Maszyny do czyszczenia i sortowania płodów rolnych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2. Owsiak Z. Elementy teorii maszyn rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 431, 1998

3. Owsiak Z., Lejman K. 2012. Maszyny rolnicze. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ss. 1

4. Lejman K., Owsiak Z. 2003. Wybrane zagadnienia z techniki rolniczej. Przewodnik multimedialny. IIR AR, Wrocław

5. Worona M., Dawidowski J. 1999. Maszyny rolnicze. Wydawnictwo AR w Szczecinie

6. http://agriculture.newholland.com/uk/en/Products/Combine

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma elementarną wiedzę z zakresu roślinnej produkcji polowej. / TR_P6S_WK03

2. Nabywa elementarne wiadomości z zakresu budowy kombajnów zbożowych. / TR_P6S_WG05

3. Ma elementarną wiedzę dotyczącą eksploatacji samojezdnych kombajnów rolniczych. / TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. Na podstawie literatury potrafi ocenić przydatność kombajnów w zadanych warunkach. / TR_P6S_UU01

2. Potrafi dokonać odpowiedniej regulacji kombajnu ze względu na jakość plonów. / TR_P6S_UK04

3. Nabywa umiejętność nowatorskiego i kreatywnego wykorzystania wiedzy. / TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje konieczność samodoskonalenia w zakresie skutecznego nadążania na nowoczesnymi trendami. / TR_P6S_KK01

2. Ma świadomość wpływu kombajnów na środowisko naturalne. / TR_P6S_KK02

3. Ma świadomość profesjonalnego postępowania w trakcie eksploatacji maszyn rolniczych. / TR_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (60%), ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, FRANCISZEK MOLENDOWSKI, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)