Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>SHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach rolniczych
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki, mechaniki i grafiki inżynierskiej

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne napędów i sterowań pneumatycznych i hydraulicznych. Sprężone powietrze i ciecz hydrauliczna jako czynnik roboczy. Układy napędów hydrostatycznych. Serwomechanizmy hydrauliczne. Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne.

Pełny opis:

Pompy hydrostatyczne wyporowe nienastawialne i nastawialne. Silniki hydrauliczne rotacyjne i liniowe, nienastawialne i nastawialne. Sterowanie natężeniem przepływu cieczy, jej kierunkiem i ciśnieniem. Sterowanie parametrów wyjściowych układu (prędkości, siły i ciśnienia) poprzez dławienie w ukladzie szeregowym i równoległym (sterowanie w przewodzie głównym i przez upust). Sterowanie i regulacja objętościowa. Zastosowanie sprężonego powietrza w układach hamulcowych pojazdów rolniczych i przyczep.

Literatura:

1. Z. Szydelski: Podstawy napędów hydraulicznych. Politechnika Warszawska 1995.

2. E. Tomasiak: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Politechnika Śląska 2001.

3. G. Kotnis: Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach. KaBe 2008.

4. W. Grzegorzak, S. Ścieszka: Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2015.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności związane z budową i zasadą działania maszyn wyporowych i pneumatycznych. / TR_P6S_WG08, TR_P6S_WG09

2. Potrafi dobrać pompy wyporowe, silniki hydrauliczne i pneumatyczne. / TR_P6S_WG08, TR_P6S_WG09

3. Zna urządzenia sterujące w napędach hydraulicznych i pneumatycznych maszyn roboczych i urządzeń technicznych. / TR_P6S_WG08, TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. Student posiada umiejętność doboru maszyn wyporowych i pneumatycznych, pracujących w układach napędowych maszyn rolniczych. / TR_P6S_UW01, TR_P6S_UK01

2. Zna zasady obsługi urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. / TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje konieczność samodoskonalenia i dokształcania w zakresie zastosowania systemów hydraulicznych i pneumatycznych. / TR_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z wykładu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: JAN BERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: JAN BERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)